Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Неверов: Шолбан Кара-оол дыка хөй бурунгаар базымнарны кылган деп бодаар мен

Сергей Неверов: Шолбан Кара-оол дыка хөй бурунгаар базымнарны кылган деп бодаар мен 28.06.2016
 Москва хоорайда эртип турар «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизиниң киржикчилери, 2016 чылдың сентябрь 18-те чүге «Чаңгыс демниг Россия» дээш бадылаарын gov.tuva.ru-нуң корреспондентизинге чугаалаан.
  Сергей Неверов, Күрүне Думазының VI чыыжының даргазының оралакчызы: «Чаңгыс демниг Россия» партияның Чиңгине чөвүлелиниң секретары: 
 - «Чаңгыс демниг Россия» - боттуг ажыл-херектерниң партиязы. Россия Федерациязының Президентизи, партияның үндезилекчизи Владимир Владимирович Путинниң айытканы шиитпирлеринде база Чарлыктарында эгелээшкиннерни, төлевилелдерни боттандырарын база регионнарда чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин Чазак Даргазы бистиң мурнувуста салган. Дыка хөй өске политиктиг партиялар ышкаш аас-биле эвес, а херек кырында ону боттандырарын бистиң партиявыс чедип ап турар. Субъектилерниң дыка хөй дээди албан дужаалдыг кижилери бистиң одуруувуста. Ылаңгыя Тыва Республика дугайында чугаалаар болза, Шолбан Валерьевич Кара-оол республика чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазын экижидер, чаа ажылчын олуттарны тургузар дээш, партияның сүмелээни сорулгаларны боттандырары-биле чаа төлевилелдерни, чаа программаларны күүседип, школалар болгаш уруглар садтарын туттуруп турар. Ол дээрге Чазак Даргазы биле Президентиниң салган сорулгалары-дыр деп база катап чугаалайн. Чон ажыл-херектерни көрүп турар болгаш, «Чаңгыс демниг Россияны» шилип алырының чылдагааны ында. 
 Шолбан Валерьевич Кара-оол бүзүреттирген үезиниң дургузунда ам-даа хөй бурунгаар базымнарны кылыр деп бодаар мен. Кижилер ону көрүп турар, үнелелди бээр. Тываның соңгукчулары дээди албан дужаалче соңгулдаларда Шолбан Валерьевичини деткиирин билир мен. 
 Соңгукчулар-биле ужуражыр бис. Кандидаттар чидиг айтырыгларны соңгулда үезинде-даа, ооң-даа соонда сайгарып, ону боттандырар апаар. Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң кандитадуразын албан деткиир бис.

Возврат к списку