Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ак-Довурактан аарыг уругга Шолбан Кара-оол дузалажыр

Ак-Довурактан аарыг уругга Шолбан Кара-оол дузалажыр 30.06.2016
 Ооң дугайында чазак даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда дыңнаткан. 
 «Ак-Довуракта З харлыг Ася Хертекке дарый дуза херек. Новосибирскиниң эмчилери хендирбези аарыг уругга дузалажырынга белен. Ындыг болзажок кезиишкин эртеринге элээн акша негеттинип турарын дыңнадым. Чедишпейн турар акша-хөреңгини дуглап, дузаны көргүзейн» - деп регионнуң удуртукчузу бижээн.  
 Май 10-да 3 харлаан Ася Хертек - кызымак, шимченгир, чугаакыр уруг деп, «Тыва» КТРК дыңнаткан. Бичии уруг сколиоз аарыындан качыгдап аараан. Эмчилер ол аарыгны «ортопедияның рагы» азы «докторларга тывызык» деп адаар турган болза, ам ол аарыгны чедиишкинниг эмнеп турар. Новосибирск эмчилери аарыг уругну хүлээп алырынга белен, ам айтырыг - чүгле акшада. Асяның авазы Софья Хертек ооң мурнунда аарыг ургларга бо-ла дузалажыр турган, бо удаада энерел сеткилдиг чаңгыс чер чурттугларындан уруунга дузаны ол дилээн. 
 «Бо үеде сагыш-човангыр, эки кижилер хөйүн билир мен. Ынчангаш биске база дузалажып чедип келиринге бүзүрээр мен. Уруум шагзырап, удуп-ла чыдар апарган» - деп, Асяның авазы чугаалаан.
  Ася - өг-бүлениң хеймер уруу. Ийи улуг акылары дуңмазының сегий бээринге улуг идегелдиг. Уруу аарып туруп бээрге, авазы ажылындан үнүп алган, ам чүгле ачазы ажылдыг. Планныг хыналда үезинде ылап шын диагнозту эмчилер Асяга салган. Аарыг улам ханылап, дөрткү чадаже шилчээн. Ам ону доктаадыр дизе, Новосибирскиге дарый кезиишкинни эртери чугула. Эмнээшкин үр болгаш нарын. Хендирбе сөөктерин тускай демирлер-биле быжыглаан соонда, өзерге чоорту ол дортталып кээр. 
 Русфонд хөй түңнүг акшаны чыгган, а арткан чедишпейн турар түңнү «Тыва» күртелерадиокомпания СМС дузазы-биле чаңгыс чер чурттугларындан чыырын шиитпирлээн.

Возврат к списку