Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Татарстандан аалчылар Тываның Национал музейинде скиф алдынын кайгап ханмаан

Татарстандан аалчылар Тываның Национал музейинде скиф алдынын кайгап ханмаан 01.07.2016
 Татарстан Республиканың культура сайыдының бирги оралакчызы Эльвира Камалованың удуртулгазы-биле баштайгы делегация Тываның Национал музейин сонуургап көрген.
  Тускай өрээлде кадагалаттынган, Аржаан-2 базырыындан тывылган үне чок экспонаттар аалчыларның кичээнгейин хаара туткан. Скиф хааннарга хамааржыр арыг алдындан каасталгаларда бурунгу чоннуң төөгүзү болгаш культуразы сиңниккен. Татарстанның культура сайыдының бирги оралакчызы Эльвира Камалова, Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң ажылдакчыларының байлак фондуну чыырынга, республика девискээринде археологтуг ажылдарны бедик деңнелге организастаарынга, бот-тускайлаң төөгүнү болгаш культураны камгалаарынга база хөгжүдеринге үлүүн үнелээн.
 - Силерниң музейиңерниң коллекциязы байлак-тыр. Кадагалаттынган раритеттер, артефактыларны кайгап ханмадым. Ылаңгыя алдын экспонаттар сагыш-сеткилге дээптер онзагай шынарлыг-дыр. Бистиң Татарстанның национал музейи дыка улуг. Кады ажылдап, арга-дуржулгаларывысты солчуп, 2017 чылда делгелгелерни организастаарын дугуруштувус – деп, Эльвира Камалова «Тыва» КТРК-га интервьюзунда чугаалаан.
 Татарстандан аалчыларга музейниң мөңгүн залын база сонуургаткан. Шаг төөгүден бээр тывалар мөңгүнден каасталгалар база эдилелдерни калбаа-биле ажыглап чораан. Бо чылдың августа демдеглээри Тыва Арат республиканың 95 чылынга тураскааткан тускай делгелгеге белеткел ажылдары музейде адакталган. Аңаа ТАР үезиниң удуртукчуларының, өөредилге, кадык камгалал системазының тургустунарынга киришкен кижилерниң, бирги тудугларның база оран-саваларның болгаш өске-даа солун төөгүлүг барымдааларның ховар дээн фоточуруктарын база документилерин делгээр. Тыва Арат Республика тургустунарынга чедир, 1914-1921 чылдарда Тываның дугайында солун чүүлдерни музейниң ажылдакчылары таныштырар.
  ТР-ниң Национал музейиниң директору Виктор Чигжит, 2016 чылда чарлааны Тываның аалчыларынга хүндүлээчел чоруктуң чылында аалчыларны кажан-даа хүлээп алырынга беленин дыңнаткан: 
 - Татарстанның Национал музейи-биле кады ажылдажылга болгаш арга-дуржулга солучулгазының дугайында дугуржулга чедип алдынган. 2017 чылда үнүүшкүннүг делгелгелерни организастаар бис. Бо чылын Тывада Хүндүлээчел чоруктуң чылы чарлаттынганын билир силер. Ынчангаш аалчыларны улуг өөрүшкү-биле уткуп алыры хүндүткел-дир.  
 Республика хүнүнде хөй аалчылар келирин манап турар бис. Регионнар аразының кады ажылдажылгазы езугаар, 2016 чылдың август ортан үезинде Новосибирскиниң күрүнениң чурт-шинчилел музейиниң директору Андрей Шаповалов биске аалдап келир.
 Тыва биле Татарстанның аразында эртем-өөредилге, культура кады ажылдажылгазын быжыглаары-биле ийи тала ажыл планын тургускан. Оон Татарстанның делегациязы Тываның Национал театрынга база барган.
 «Тываның төөгүзүнде бир дугаар, Татарстан Республиканың баштыңы Р.Н. Минниханов албан езу-биле келген. Төрел татар чоннуң чедиишкиннери дээш чоргаарланып чоруур бис. Бөгүнде Татарстан үлетпүр хөгжүлдези, нефтехимия талазы-биле лидер, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези база өске-даа угланыышкыннар чедиишкинниг сайзыраан республика. Олардан өөренип алыр чүүлдер хөй. Регионнуң удуртулгазы-биле чоок харылзаалыг болганымга чоргаарланыр мен. Эки дугуржулгаларны чарып, аңаа атты салырын чедип алыр бис» - деп, республика баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.
 Татарстан Республиканың Президентизи Тывага дүүн келгеш, «Алдын-Булак» этнокультура комплекизин сонуургаан. Ажыл-агыйжы программа езугаар пятницада Тываның чазаанга ужуражылганы эрттирер, оон Тыва Республика биле Татарстан Республиканың аразында садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, социал болгаш культурлуг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага ийи тала атты салыр. Аалчыларга «Азия төвү» скульптура комплекизин база сонуургадыр.

Возврат к списку