Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА НИИТИ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ТУДУУН КАТАП ЭГЕЛЭЭН 15.11.2016
Кызылда ниити аарыглар эмнелгезиниң тудуу 20 чыл бурунгаар, 1996 чылда эгелээнин сагындыраал. Ындыг болзажок акша-төгериктиң чедишпээни-биле тудугну ара соксадып, тургускан. 2013 чылда республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол доостунмаан ол тудугну РФ-тиң Чазааның бадылааны Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде планынче киирерин чедип алган.  
 «Кадык камгалалының хөгжүлдези» күрүне программазы-биле барык 5,2 млрд. рубльди үлештирген чурттуң 12 регионнарының санынче республика база кирген. Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң ниити аарыглар эмнелгезиниң тудуун доозарынга федералдыг бюджеттен субсидия кылдыр республикага 444 млн. рубльди бо чылын тускайлаан. 
 Бо чылдың август айда чарган №97-18 күрүне керээзи езугаар, «Строительный Холдинг Тезис» КХН тудуг организациязының агар санынче аванс кылдыр 133 млн. рубльди ноябрьның эгезинде шилчиткен. 2016 чылдың төнчүзүнге чедир терапия корпузунуң тудуунуң акшаландырыышкынын бүрүн шилчидиптерин манап турар. 
 Кадык камгалал яамызының административтиг-ажыл-агый хандырар талазы-биле албан чериниң медээзи езугаар алырга, ноябрь 14-ке чедир тудуг организациязы эрги соңгаларны болгаш балконнар эжиктерин адырып, уштааш, эмнелге бажыңында база хеп чуур черде ПВХ-тен чаа соңгаларны эптээн. Оон аңгыда тудугнуң таваан чылыглап, сугдан камгалалын катап кылып, хеп чуур черниң иштики ханаларының септелгезин доозуп, чылыдылга четкизиниң иштики хоорзаларын солаан. 
 Амгы үеде адаккы каъттың тавааның азыгларын сыскыыр, чылыг четкизиниң участогунуң гидравликтиг шенелдезин кылырынга белеткел ажылдары чоруп турар. «Строительный Холдинг Тезис» КХН-ниң участок начальниги Геннадий Демьяненко ам ийи угланыышкынче: чылыдылга болгаш даштыкы хевирниң ажылдарынче кирерин тайылбырлаан.  
 Ажылчыннарның түр када чылынып алыры оран-саваны бо чоокку хонуктарда доозуптар. Амгы үеде тудугда 80 хире кижи хаара туттунган, бо неделядан эгелеп ажылчыннарның санын ийи катап көвүдеткеш, республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң терапия корпузунуң тудуунда ажылдарны дүрген доозуптар деп турарын, Геннадий Демьяненко чугаалаан.

Возврат к списку