Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНЧЕ РЕСПУБЛИКАНЫҢ КҮШ-АЖЫЛ ЯАМЫЗЫНЫҢ АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫҢ ҮНҮҮШКҮНҮ 16.11.2016
 Тыва Республиканың Бай-Тайга кожуунда чагган улуг харның уржуктарын чайладыры-биле республиканың Күш-ажыл яамызының 15 ажылдакчылары бо чылдың ноябрьның 10-дан 12-ге чедир ук кожуунга шеф дузазын көргүзүп чораан.  
 Кызыл-Даг сумузунуң чедери берге черлерде кыштагларынче оруктарны аштажып, Шуй сумузунуң малчыннарынга база» Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң бир киржикчизиниң кыштаанга ачы-дузазын көргүскен. Дараазында Тээли суурда назылап кыраан, чааскаан чурттап турар 5 хамаатының бажыңының чанында харны аштап, арыглаан. 
 Оон аңгыда амыдыралдың берге байдалынга таварышкан 24 өг-бүлеге аъш-чем продуктулары-биле база дузалаан.  
 Тываның барыын кожууннарынга, ноябрьның 3-5 хүннеринде, чеди айның нормазы хире улуг хар дүшкенин сагындыраал. Ооң уржуундан ыраккы малчын коданнарже чедери бергедээн. Эң-не берге байдал Кара-Хөл суурда. Кылын хар малды одарладырынга улуг шаптараазынны тургускан.

Возврат к списку