Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН

ПРЕЗИДЕНТИНИҢ КАДЕТ УЧИЛИЩЕЗИНИҢ БААЗАЗЫНДА КЫС УРУГЛАРГА ПАНСИОН ТУДУУ АДАКТАЛГАН 17.11.2016
 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы Тимур Иванов база Төп шериг округунуң шериглериниң командылакчызы Зарудницкий олар-биле Россияның Камгалал яамызының тудуг объектилерин хынаан.
  Бир дугаарында, шериг албанныгларның болгаш оларның өг-бүлелерин өскээр көжүреринге 55-ки мото-адыгжы бригаданың баазазы кайы хире беленин хынап четкен. Оон улаштыр база бир дооступ турар тудуг – кыс уругларга Президентиниң кадет училищезинге барган.  
 Камгалал яамызындан хыналда бөлүү тудуг ажылдарының канчаар чоруп турарын, тергиин кылдыр дерээн өөредилге класстарын, видеоконференц-залды, столоваяны, дыштаныр болгаш чурттаар өрэлдерни, спорт залын көрген. Ча адарынга база чөөн чүк дайынчы хевирлеринге база бир комплекстиг залды таарыштыр туткан.  
 Амгы үениң өөредилге дериг-херекселдери-биле четчелеттинген автохерек өөредилгезиниң тускай клазы инспекторларны сонуургаткан. Уруглар машина башкарарының практиктиг кичээлдерин «Тойота» маркалыг автомобильге өөренир. 
 Оон аңгыда төлевилел езугаар училищениң девискээринге дыштанылга зоналары, улуг теннис, пейнтбол, футбол болгаш өске-даа хевирлерге ажык спорт шөлдерин тудары көрдүнген.  
 Президент училищезиниң чаа оран-савазында чедир кылыр хөй эвес ажылдар арткан. Олар доосту бээрге, кадет кыстарны хүлээп алырынга корпус белен.

Возврат к списку