Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ПОЛИЦИЯ УЧАСТОГУНУҢ ТУЛГАН ДЭЭН ТӨЛЭЭЗИНГЕ АЪТТЫ БЭЭР 17.11.2016
 Бөгүн ноябрь 17-де - полицияның участок төлээзиниң профессионал байырлалының хүнүнде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шагдаалар-биле ужурашкан. Мындыг ужуражылгалар үезинде полицейжилерниң амгы ажыл-херээн, кем-херек үүлгедиишкини-биле димиселде чидиг айтырыгларны болгаш чедиишкиннерни сайгарып чугаалажыры чаңчылчаан. Шак ындыг ажык чугаалажыышкынның соонда «Участок шагдаазынга бажың» губернатор төлевилели Тывада боттанып эгелээн.  
 Регионнуң удуртукчузу полицияның участок төлээлери болур шагдаа ажылдакчыларынга байырлалын таварыштыр чаагай чүүлдерни, быжыг кадыкшылды база ажылынга чедиишкиннерни күзээш, шаңналдарны тывыскан. Кем-херек үүлгедиишкининге удур профилактика ажылдарын күштелдирерде ниитилел-биле сырый харылзаа негеттинип турар деп, Шолбан Кара-оол бодалы-биле үлешкен. Өзүп олурар салгалдың мөзү-бүдүш кижизидилгезинче база эрге-хоойлу органнарындан айтырыглар тургустунмас кылдыр онза кичээнгейни оларже углаар херек. 
 Элээдилер болгаш аныяктар-биле кады чугаалажып тура ону чедип ап болур дээш, чижек кылдыр неделя санында өскүс оолдар-биле спортчу белеткелдерни эрттирип турар бодунуң ажылының арга-дуржулгазын үлешкен. Тываның Баштыңы боттарының ажылдап турары суурларынга шак-ла ындыг хевирлиг ажылды чорудуп болурун участок шагдааларынга сүмелээн. 
 «Участок шагдаазы-тренер – кем-херек үүлгедиишкини-биле дээштиг демисел чорударынга эптиг болур ужурлуг. Чылдың түңнели-биле, эң эки дагдыныкчы тренер шагдаага келир чылын, Участок шагдааларының хүнүнде, аътты белекке бээр мен!» - деп Шолбан Кара-оол аазаан. Ужуражылганың киржикчилери ол саналды сонуургал-биле хүлээп алган. Ажылды дээштиг чорудар талазы-биле боттарының үзел-бодалдары-биле үлешкеннер.  
 Полицияның 139 участок шагдаалары Тываның чурттакчы чонунуң дыжын хайгаарап, корум-чурумну тудуп турар. Көдээ черлерде 85 ажылдакчы, а хоорайларда – 42 кижи албан хүлээлгеде хаара туттунган. Бо чылдың 10 айларының түңнелдеринден алгаш көөрге, өг-бүле хамаарылгаларын сайгарган кем-херек үүлгедиишкини 9,35 хуу (663-тен 601 чедир) кызырылган, өлүрүүшкүн 10,6% (47-ден 42 чедир) баткан. Тываның Чазааның төлевилели-биле Элегес-Аксы биле Бүрен-Хемде туткан ийи бажыңда участок шагдаалары чурттап турар.  
 Ужуражылгага республикада полицияның улуг дээн участоктарының төлээлери: полицияның майору Монгуш Айдан Чаптыг-оолович; полицияның майору Ведерников Владислав Владимирович; полицияның капитаны Монгуш Орлан Кызыл-Оолович; полицияның капитаны Конгар Чингис Борбак-оолович; полицияның улуг лейтенантызы Донгак Бронислав Борисович; полицияның улуг лейтенантызы Ооржак Кара-Кат Адыгбайович база 2016 чылда «Улусчу участок шагдаазы» бүгү-российжи мөөрейге республиканы төлээлээн, регион чадазының тиилекчизи полицияның улуг лейтенантызы Петров Роман Сергеевич киришкен.

Возврат к списку