Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН

ТЫВАНЫҢ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНДА БЕШ БОЛГАШ ООН ХӨЙ АЖЫ-ТӨЛДҮГ 48 ӨГ-БҮЛЕ СОЦИАЛ ХӨМҮРНҮ АЛГАН 21.11.2016
 Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суур. Салчакмаа Самбуу биле Марианна Монгуш – кожалар. Бо чылын олар Тываның Баштыңының «Социал хөмүр» деп төлевилелиниң киржикчилери болганы-биле халас хөмүрнү бо хонуктарда деңге алганнар. 
 «Бо хире хөмүр-даш – бистиң өг-бүлевиске дыка улуг дуза-дыр. Назы четпээн беш уруглуг, ажыл чок чок мен. Социал төлевилелдиң киржикчилери болдувус. Бистер ышкаш, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузалажып турары дээш, республиканың Чазаанга өөрүп четтиргенимни илереттим» - деп, Салчакмаа Самбуу чугаалаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң «Социал хөмүр» деп төлевилелиниң киржикчилери – бештен чеди база оон-даа хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер. Олар 2 тонна 100 кил хөмүр-дашты алырлар. 
 Салчакмаа Самбуунуң кожазы Монгуштарның өг-бүлезинде алды бичии чаштар бар. "Чеди ажы-төлдүг бис. Улуглары бистиң-биле чурттавайн турар-даа болза, кижи саны хөй. Уйнуувус-биле алды-дыр бис. Бистиң өг-бүлевис боттуг дузаламчыны алыр болганынга өөрүп тур бис. Өг-бүлевистиң орулгазы ындыг-ла кончуг хөй эвес» - деп. Марианна Монгуш тайылбырлаан.  
 Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суурунда социал хөмүр алыр дөрт өг-бүле бар, а кожуунда оларның саны – 48. Барыын-Хемчик кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Айлан Ооржактың чугаазы-биле алырга, Тываның Чазааның «Социал хөмүр» төлевилелиниң кожуунда киржикчилеринде 18 хар чедир назылыг 240 уруг бар. Аяс биле Айсуу Агбааннарның өг-бүлези алды ажы-төлдүг. Эң улуу - 11 харлыг, эң бичези – чаа-ла бир хар чеди айлыг. Халас хөмүр-даш – оларга улуг дузаламчы. Бо чылдың эгезинде бо өг-бүлени чаңгыс чер-чурттуглары «Чемгерикчи инек малым» деп губернатор төлевилелинче саналдап үндүрген болгаш, оларның өөрүшкүзү ийи дакпыр. 
 «Алды ажы-төлдүг бис. «Чемгерикчи инек малым» база «Социал хөмүр» губернатор төлевилелдериниң биске дузазы улуг. Ооң мурнунда сүттү садар турган болзувусса, ам бодувустуу бар. Төлевилелдер дээш четтирдивис!» - деп, Айсуу Агбаан өөрүшкүзүн үлешкен.
 Ийи тонна чүс кил ниити деңзилиг хөмүр-дашты ийи ай дургузунда одаар бис деп дуза алыкчылары санап турарлар. Чыкылама кыштың соогунда ол дыка улуг деткимче. Республикада бештен хөй ажы-төлдүг 680 хире өг-бүле «Социал хөмүр» төлевилели-биле одаар хөмүр-дашты алыр. А Тере-Хөл биле Тожу кожууннардан 22 өг-бүлеге 106 куб одаар ыяшты дүжүрүп берген.

Возврат к списку