Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген

Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол: Бүрүн эргелиг төлээ Сергей Меняйлонуң деткиишкининде Тыва «100 көдээ клубтар» программаже кирген 29.11.2016
 Россияның культура яамызының «100 көдээ клубтар» федералдыг программаже Тываның киргенин аппарат хуралында Шолбан Кара-оолга ооң оралакчызы Александр Брокерт илеткээн. 2017 чылда бистиң республикага ол программаның күүселдези-биле көдээ черлерде 10 Культура бажыңнарынга капиталдыг септелгени чорудуп, тудар.  
 «Шолбан Валерьевич, Силерниң даалгаңар-биле Россияның Культура яамызынга ужуражылгаларны эрттирдивис. Он культура объектизинге дээш Тывага 150 млн. рубльди тускайлаан. Ол акша-хөреңги-биле чаа объктилерни тудуп, капиталдыг септелгелерни чорудар. Негелде шыңгыы – бюджеттер аразының трансферти, субсидия. Программа берге-даа болза, күүседип болур. Төлевилел документациязын белеткээрин хыналдага алыр мен. Республиканың кол хөгжүлде төлевилелдерин чедиишкинниг боттандырып турар муниципалдыг тургузугларны ук программаже киирерин Тываның Культура яамызы саналдаан. Муниципалитеттерге деткимче болур ужурлуг» – деп А.Брокерт чугаалаан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төлевилел офизинге ол программаның күүселдезин ажылдап кылырын хүлээндирген.  
 «Россияның Культура яамызының деткимчези – дээрден дүшкен кежик эвес, а Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Менялонуң деткиишкини-дир дээрзин демдеглекседим. Бистиң республикага кээп чорда, дыка хөй айтырыгларны ажылчын байдалда сайгарган бис. Бүдүн Россияга чүгле 100 объект, оларның 10-ун Тывага деп шиитпирлээн. Ынчап кээрге бүгү күжениишкиннерни ынаар углап, ажылды күүседир херек» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол келир чылын Сарыг-Сеп, Дөң-Терезин, Иштии-Хем, Ак-Даш суурларга көдээ клубтарны тудуп, Кызыл-Мажалык биле Ак-Дуругнуң клубтарынга капиталдыг септелгени кылыр херек деп санап турар.
  «Россияның Президентизиниң даалгазы бар, аңаа даянгаш, сеткилиниң ханызындан республикага дузалажыр дээш С.И. Меняйло бодунуң эгелээшкини-биле ук айтырыгны дүргедеткен. Берге бо үеде турбайн, бурунгаар бар чыдарывыс дег өөрүшкү кайдал! Россияның Культура яамызынга четтирдивис» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку