Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында

Тываның Баштыңы Новосибирскиде ажыл-агыйжы сургакчылаашкында 16.12.2016
 Декабрь 16-да РФ-тиң Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлелдиң хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир. 
 Регионнуң Баштыңы Россияның хоорайларынга ажыл-агый аайы-биле чорааш, Тывадан студентилер-биле ужуражыры чаңчыл апарган. Декабрь 15-те Шолбан Кара-оол Новосибирск хоорайда Тыва студентилер землячествозунуң аныяктар активи-биле ужурашкан. Ужуражылга Новосибирск облазының элээди уруглар бибилиотеказынга эрткен. 
 Тываның Баштыңы республикада 2017 чылды Аныяктарның чаа эгелээшкиннериниң чылы кылдыр чарлаанын дыңнаткан. Аныяктарда бодунуң аргаларын боттандырар арга тывылган, ону эрге-чагырга ам-даа деткиир. Тывада аныяктар политиказы кезээде мурнуку черге турган, ам аныяктар-биле оон-даа сырый харылзаа болгаш кады ажылдажылга тургустунарын чугаалаан. Амгы үеде республиканың амыдыралын, канчаар хөгжүп, кандыг шаптараазыннарга таваржып турарын, чедиишкиннерин база тодаргай таныштырган.  
 Регионнуң удуртукчузу күүсекчи эрге-чагырга органында харыысалгалыг албан-дужаалдарга ажылдаар кылдыр, 35 хар чедир назылыг аныяктарга 25 хуу квотаны чазакта тускайлаан дээн дыңнадыы-биле, студентилерниң кичээнгейин хаара туткан.
 Ниитилелге бодун тып, чедиишкинниг болуру-биле идепкейин, тура-соруктуун, сонуургалын салбазын Тываның Баштыңы студентилерге чагаан. «Эртен Сибирь Федералдыг округтуң Чөвүлели болур. Үе чидирбейн, чаңчыл езугаар, Новосибирскиде бистиң студентилеривис-биле ужураштым. Хомудап, хыйыңайнып турбайн, бурунгаар көрүш-биле чоруп олурарыңар дээш, оолдар Силерге чоргаарландым! Эр-хейлер!» - деп, республиканың баштыңы ужуражылга соонда бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку