Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан

Тывада Чаа чыл байырлалдарында айыыл чок чорукту хандырарының айтырыгларын чугаалашкан 19.12.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика Чазааның чанында Террорга удур комиссияның хуралында, регионнуң ведомстволарының, тус чер бот-башкарылгазының база корум-чурум камгалаар органнарның Чаа чылдың дыштаныр хонуктарының үезинде кады ажылының планын бадылаан. 
 Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырар структураларның кады хөделиишкининиң тодарагай чуруму, адыр аайы-биле харыылаар айтырыглары эрткен чылдарда-ла ажылдап кылдынган. Байырлал хүннеринде амыдырал-хандырылга, кадык камгалал, өөредилге, культура объектилери, база ол ышкаш хамаатыларының хөйү-биле чыглыр черлери база транспорт шупту шыңгыы хайгааралга турар.  
 «Бир дугаарында, ЧЭК объектилериниң, ылаңгыя улуг болгаш бичии котельнаяларны, суурларда «кочегаркаларны» доктаамал хынаар. Ындыг объектилерге харыысалгалыг кижилерниң шактап дежурныйлаарының графигин тургузарын тус чер чагыргаларынга организастаар ажылды бодумнуң оралакчыларымга хүлээндирдим. Тываның шупту полициязы декабрьның 23-тен январь 8-ке чедир күштелдирген чурумга ажылдаар, хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунга база корум-чурумунга айыылдарның дугайында дежурныйларның медээзинге дүрген харыылаарынга белен турар» - деп, Тываның Баштыңы айыткан.

Возврат к списку