Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер

Тываның Баштыңы спирт холумактыг хандылар садырынга немелде кызыгаарлаашкынны киирер 26.12.2016
 Тывада 2014 чылда-ла садыг точкаларынга спирт холумактыг эм аймаан садырын хораан, ам шыңгыы хемчеглерни ам-даа немээрин Тываның Баштыңы саналдаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазактың Аппарат хуралында Чаа чыл байырлалдарының үезинде ол чурумну сагып турарынче онза кичээнгейни углаарын чагаан. Спирт холумактыг продукцияны садарының дугайында доктаалга атты салганын ол дыңнаткан.
  Чажыт арага база спирт холумактыг суук чүүлдер садыглаашкыны-биле демиселди күштелдирерин дыңнаткаш, хыналда-контроль хандырар хайгаарал органнары ажылын күштелдирерин ол даандырган. 
 Кызыл хоорайда Пролетарская кудумчузунда 51 дугаар бажыңда арага садып турар деп чажыт дыңнадыышкынга пландан дашкаар хыналданы чорударга, спирт холумактыг суук чүүл кудар чажыт цех тывылган.  
 «Боярышник» саазыннныг 250 мл хемчээлдиг 335 база «Вита-септ» лосьон» саазынныг 100 мл хемчээлдиг 171 шил саваны тыпкан. Владикавказ хоорайның Московская кудумчузунда 12 «б» бажыңда «Русский лес» КХН-ге бүдүрген дээн косметиктиг холуксааның саазынында «Аъш-чемге ажыглаары кадыкшылга хоралыг!» деп бижээн. Оперативтиг ажылдакчылар 40 ажыг санныг 500 мл савалыг «Хлебный» база «Наполеон» аъш-чемге холуур холуксааларны база тыпканнар.
 Полицияның эксперттери оон аңгыда спиртти суг-биле холуурунга таарыштырган тускай шлангылыг, 50 литрниң улуг савазын база тыпкан. Ол бактың чанында «Пшеничная водка», «водка Застолье», «водка Белая Береза», «водка Царская Охота», «водка Русский формат» деп саазыннарлыг 150 куруг шил, ооң аксын дуглаар аастар база чыткан. Суррогат арага болгаш косметиктиг продукция кудар чажыт бо черниң чурттакчы чондан шил савалар хүлээп алыр пунктузу бар бар болганын бажыңда аскан «Прием стеклотары» деп чарлал бадыткаан.  
 Иштики херектер албанының ажылдакчылары 135,1 литр билдинмес холуксааны ол адрестен хавырган. Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели лабораторлуг шинчилелдерни чорудары-биле тывылган суук чүүлдүң пробазын алган.

Возврат к списку