Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында Тывада садыг черлеринге 1127 хыналданы чоруткан 10.01.2017
 Декабрьның 31-тен январь 9-ка чедир арага продукциязын садарының чурумунуң 228 хажыдыышкынын база арага продукциязын сөөрткен 4 барымдааны илереткеш, РФ-тиң АЧдК-ниң 14.2 чүүлүнде көрдүнген административтиг чурум үрээшкиниң дугайында 214 база РФ-тиң АЧдК-ниң 14.16 чүүлүнүң 3 кезээ-биле 9 херекти оттуруп, 223 хамаатыга административтиг харыысалганы онааган.  
Садыг точкаларынга, мөөңнеп-үүрмектеп садар 4 складка база 42 аптекага 1127 ажыг хыналданы чоруткан.  
Хавырган продукцияда спирт холуксаазының тускай шынарынга хыналданы кылып, ооң шынарының квалификациязының, аңгы бүдүмелдер барының дугайында түңнелди үндүрүп база РФ-тиң КК-ниң 238 чүүлүнде көрдүнген кемниг херек талазы-биле кеземче херээн оттурар дугайында айтырыгны шиитпирлээри-биле, шинчилээр дээш чоруткан.
 Республикада хоойлуга чөрүштүр арага саарылгазындан:  
- аңгы-аңгы аттарлыг, акциз марказы чок, 2 тонна ажыг арага продукциязын;  
- 48,8 литр спирт холумактыг суук чүүлдү;  
- кижиниң амы-тынынга болгаш кадыынга хоралыг «настойка Боярышника», «Сила природы», «Вита-септ» деп аттарлыг 11,6 литр арага продукциязын;  
- «Хлебный», «Наполеон» деп аттарлыг 13 литр чемге холуур чүүлдү хавырган. 
 Чөөн-Хемчик кожуундан – 740,75 литр; Барыын-Хемчик кожуундан – 653,8 литр; Улуг-Хем кожуундан – 421,25 литр; Кызыл кожуундан – 410 литр хемчээлдиг, эң-не хөй арага продукциязы хавыртынган. 
 ТР-ниң Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр албанның сүмелээни-биле, 3750 шил савалыг лосьонну, продукцияда чогуур документилери чок чемге холуур чүүлдерни садыг-саарылгадан уштаан.  
Декабрь 24-те, Ак-Довурак – Абакан А-161 автооруктуң 2-ги километринге, О557ЕУ 19 регион күрүне дугаарлыг, «MITSUBISHIFUSOFIGHTER» маркалыг автомашинаны башкарып чораан, 1965 чылда төрүттүнген, Абакан хоорайда Стофато кудумчуда 10 дугаар бажыңның 126-гы квартиразында чурттап турар Амзараков Олег Иннокентьевичиден акциз марказы база садыг-транспорт документилери чок, аңгы-аңгы аттарлыг 4 495 санныг арага продукциязын хавырган. Ооң чугаазы-биле алырга, ону ол Ак-Довурак хоорайда «Юность» садыынче чедирип бар чораан. 
ТР-ниң Ажыл-чорудулганың чамдык хевирлеринге чөпшээрел бээр албанның, Эрзин кожуун чагыргазының база полицияның ажылдакчылары каттышкан рейдини Эрзин кожууннуң Эрзин суурга эрттирген. Арага болгаш спирт холумактыг продукция, пиво болгаш эзиртир суксуннар садып турар 12 садыг точказын хынаан. 
Чурум хажыдыышкыны илереттинмээн. Эрзин кожууннуң Нарын суурга онза болуушкунга хамаарыштыр хыналдага ук албанның ажылдакчылары база киришке

Возврат к списку