Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган

Россияның социал-политиктиг турум регионнар рейтингизинде Тыва бедик туружун арттырган 11.01.2017
«Петербургская политика» фондунуң ай санында белеткеп турары социал-политиктиг турум чоруктуң рейтингизинде, Россияның эң-не турум регионнарының аразында, Тыва декабрьда база арткан. Фондунуң эксперттериниң үнелели-биле алырга, республикада элээн болуушкуннар аңаа салдарны чедирген. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Сибирьниң бүдүрүлге компаниязының удуртулгазы-биле Кызылдың чылыг хандырылга системазын алызында хөгжүдер талазы-биле дугуржулганы чедип алганы - кол болуушкун болган.  
Ол дугуржулга езугаар, республиканың найысылалы Кызылда чаа чуртталга тудугларын чылыг-биле хандырарда чаа котельная тутпайн, а чылыг хандырылгазының төпчүткен системазынга кожар арга тургустунган. Ылаңгыя эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле туткан хөй квартиралыг элээн каш бажыңнарны хоорайның чылыг четкизинге кожарынга курлавырны тыварын энергетиктер аазаан. Ийи тала кедизинде Кызылдың ЧЭТ-ин чоорту чаартып, ооң күчүзүн улгаттырар арганы көөрүн дугурушкан.  
 Оон аңгыда улуг бизнестиң регион төлевилелдеринге киржир дээш сонуургалдыын аналитиктер эки барымдаа деп демдеглээн. Чижээ, 2016 чылда «ТарданГолд» алдын тывыш компаниязы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң күүселдезинге киржип, малчын өг-бүлелерге портативтиг электростанцияларны белекке берген. 
 Россияның Чазааның хөгжүлдениң девискээр зоназын тургузарын чөпшээрээн регионнар санында республиканы кииргени, Тывада социал-турум байдалды арттырарынга база бир чылдагаан болган деп, политологтар санап турар. Өске регионнар-биле социал-экономиктиг хөгжүлдеде ылгалды кызырар сорулгага ХДЗ эрге-байдал бизнести деткиириниң аргаларын улгаттырар. Тыва бир улуг даг-тывыш компаниязынга үндүрүг талазы-биле таарымчалыг байдалды тургузуп, ындыг аргаларны ажыглаан.
 Сибирьниң 12-ги регионунуң аразында Тыва социал-политиктиг турум чоруу-биле, Томск биле Кемерово областарның соонда, үшкү черни ээлээн.

Возврат к списку