Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар

Тываның Чазаа санавиацияны катап тургузар айтырыгны сайгарып турар 31.01.2017
 2017 чылда федералдыг программа күүселдези-биле, «Чурттакчы чонга дүрген дузаны үе шаанда чедирерин хандырары», «Электроннуг кадык камгалалы» база «Чаштарның өлүп-хораар чоруун эвээжедири» деп үш төлевилелди боттандырарын яамы планнаан.
 Дүрген дузаны үе шаанда чедирерин хандырар программаның кол хемчээ – «Ми-8» вертолетту садып алыры болгаш аңаа тускай шөлдү тудары болур. Ол хемчегниң ниити үнези 440 млн. ажыг рубль. База ол ышкаш республиканың кожууннарынга онлайн-консультацияларны чорудар сорулга-биле амгы үениң информастыг технологияларын киирип база телемедицинаны сайзырадып, ынаар чартык миллион ажыг рубль акшаны угландырар. Аарыг кижилерниң амы-тынынга айыылдыг бирги хонуктарында чугула көргүзүглер талазы-биле маршрутизация схемазын ажылдап кылыр болгаш ону ажыглалга киирери албан. Садып алганы вертолет-биле чылда 215 ужудуушкунну азы 645 шакты ужар, а чугула көргүзүглериниң талазы-биле эмнелгеге аарыг кижилерни баштайгы хонуктарында чыттырарының саны келир чылда 83,5 хуу болур. 
 «Электроннуг кадык камгалалы» төлевилел амгы үениң информастыг технологияларын киирерин, эмчиниң хүлээп алыышкынынче бижидеринге мониторингини кылырын, медицина документациязын электроннуг хевирже шилчиирин чедип алыр. Ол болгаш өске-даа хемчеглерниң түңнелинде, эмчи дузазының шынары бедиир ужурлуг.  
 Күрүне ачы-дузаларының порталында хуу кабинеди таварыштыр ачы-дуза алыр хамаатыларының санын келир чылын 25 муң чедирери планнаттынган. Ук порталда хуу кабинетте эмчи ачы-дузазының санын эвээш дизе он чедирер. Албан медицина камгаладылгазының системазында бүрүткеткен хамаатыларның 40 ажыг хуузунга электроннуг эмчи картазын ажыдар. База ол ышкаш, ажыл кылып шыдавазының электроннуг эмчи хуудустарын киирери планнаттынган.  
 Федералдыг төлевилел-биле чаштарның өлүп-хораар чоруун моон соңгаар эвээжедир сорулга-биле медицина организацияларының материал-техниктиг баазазын экижидер, ажылдакчыларның профессионал белеткелин үе-шаанда хандырар. Чаштарның өлүп-хораар чоруунуң көргүзүүн элээн эвээжедиринге ол идиглиг. 2015 чылда 1000 төрүттүнген чашка онааштыр 15,1 ындыг болуушкун бүрүткеттинген, ооң хөй кезии - чаштарның кемниг төрүттүнгенинден база перинаталдыг байдалындан баштайгы алды хонуунда чок болганы. «Чаштарның өлүп-хораар чоруун эвээжедири» программаны боттандырарынга 56 млн. рубльди тускайлаан.

Возврат к списку