Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер

Тывада пенсионерлерниң чамдык категорияларынга капитал септелге дадывырын эгидер 02.02.2017
 Тывада узун назыдаан ажыл чок база бажың ээлери болур чааскаан чурттап турар пенсионерлерниң капиталдыг септелге дээш дадывыр төлевириниң чарыгдалдарынга компенсацияны эгидеринге федералдыг чазак дузаны көргүзер.  
 Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев регионнарга ол сорулгага субидияларны үлээр дугайында айтыышкынга атты салган. 2017 чылда Тыва 445,6 муң рубль түңнүг саң-хөө дузазын алыр. Чарыгдалдарның ниити хемчээлиниң 95 хуузун федералдыг бюджет, а 5 хуузун республика дуглаар. Федерация субъектизиниң нормативтиг эрге-хоойлу актызы-биле тургусканы чуртталга оран-савазының ниити шөлүнүң бир дөрбелчин метринге ай санында дадывырның эң биче хемчээлинден база чааскаан чурттап, ажылдавайн турар бажың ээзинге субсидия санаарда ажыглаар регион стандартының хемчээлинге хамаарыштыр санаан түңнү пенсионер алыр. 
 Чааскаан чурттап, ажылдавайн турар, 70 хар четкен бажың ээзи 50 хуу компенсацияны, а 80 хардан өрү назылыглар -100 хуу компенсацияны алыр эргелиг деп, чазактың айтыышкында тайылбырлаан. Ажылдавайн турар пенсионерлерлиг өг-бүледе 70 хардан өрү назылыг бажың ээлеринге дадывырның чартыын эгидер. 80 хардан өрү назылыг, ол-ла категорияның хамаатылары 100 компенсацияны алырлар. 
 Сибирь регионнарындан чүгле Тыва биле Алтай федералдыг бюджеттен ол чарыгдалдарга кады акшаландырыышкынның эң хөй – 95 чедир хуузун алырын демдеглээр апаар. Кожа-хелбээ Хакасия 87 хуузун, Красноярск край – 59 хууну алыр.

Возврат к списку