Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген

Тывада школа назы четпээн уругларны «социал чада» программада киириштирген 06.02.2017
 Тываның Баштыңының «Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» өөредилге программазы – республика чазааның мурнады боттандырар кол угланыышкынынга хамааржыр. Төлевилел удуртулгазы-биле Тываның Өөредилге яамызының специалистери чаа дүрүмнерниң күүселдезин боттандырар офисти ажыткан.
 3-ден 6 харлыг школа назы четпээн уруглар 2017 чылдан эгелеп төлевилелдиң киржикчилери апаар дугайында чаартылга кирген. Ам төлевилелче чүгле доозукчу класстың өөреникчилери эвес, а чаа-ла өөренип эгелээн 1-ги классчылар база кирер. Регионнуң удутукчузу Шолбан Кара-оол социал ужур-дузалыг төлевилелди боттандырарда өөредилге черлериниң аразында дес-дараалашкак ажыл-чорудулганы ажыглаарынче кичээнгейни салырын негээн турган. 
 2014 чылда Тываның Баштыңының саналы-биле, эвээш орулгалыг өг-бүлелерден ажы-төлдү чедингир болгаш шынарлыг эртем-билигге өөредип, оларның амыдырал-чуртталгазынче чедиишкинниг эге базымны хандырар социал чаданы тургузар дээш, ол төлевилелди эгелээнин сагындыраал. 
Бо хонуктарда, Өөредилге яамызының удуртулгазы республиканың хоорайлар болгаш кожууннарының шупту өөредилге черлеринде уруглар-оолдарны шилиир ажылдарны чоруп турар. Ооң түңнелдери-биле төлевилел киржикчилериниң чаңгыс аай медээлерин тургузар.  
 Бо ажылдар үезинде, уруглар садтарынче хаара туттунмаан ажы-төлдүг өг-бүлелерже онза кичээнгейни салыр. Муниципалдыг тургузуглар чагыргалары, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел база кожууннарда социал албаннар уругларны илередип, шилилдени кылыр.  
 Муниципалитеттерниң бадылаан даңзызы-биле көөрге, төлевилел киржикчилериниң баазазында 11-ги класстың 464 доозукчузу бо хүнде кирген. Губернатор төлевилелиниң күүселдезин чер-черлерде харыылап турар кижилер доозукчуларның өөредилгезин, социал болгаш педагогиктиг хандырылгазын онза хайгааралда алган. 
 Бо чылын ТР-ниң Өөредилге яамызының эгелээни ийиги «Чедиишкинниг доозукчу» регион төлевилели-биле төлевилел киржикчилериниң өөредилгезин хыналдага алган. Төлевилел киржикчилериниң ЕГЭ-ге демдектерин экижидер дээш чаңгыстап кичээлдээрин планнаан. 
 4-7 класстардан «Өг-бүле бүрүзүнге – бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» төлевилелдиң киржикчилери болур 156 кижи бо чылын Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер дээш белеткенип турар. Оларның аразында республиканың школа-интернадындан, Тываның кадет корпузундан 5 оол бар.  
 Республиканың школаларындан губернатор төлевилелинде киржип турар 75 доозукчу чурттуң шериг дээди өөредилге черлеринче дужаар. Эрзин кожуундан - 13, Каа-Хемден -12, Бай-Тайгадан – 8, Республиканың школа-интернадындан, Тываның кадет корпузундан, ТР-ниң Агролицеинден доозукчулар барын башкылар демдеглээн.

Возврат к списку