Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң адынга «Найырал ордени» күрүне шаңналын тывысканы-биле байыр чедириишкиннери ам-даа кээп турар 09.02.2017
 РФ-тиң Президентизиниң Чарлыы езугаар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга күрүне шаңналы – Найырал Орденин тывысканы-биле ооң адынга байыр чедииришкиннери ам-даа кээп турар. 
 Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Минниханов Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга хей-аътты болгаш чаа күчү-күштү күзээш, мындыг байырлыг сөстерни чоруткан:
  «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Найырал ордени-биле шаңнатканыңар дээш, Силерге байыр чедирдим. Тыва Республиканың чурттакчыларының чаагай чоруу дээш хөй чылдарда идепкейлиг ажылыңар-биле чедип алган түңнелдериңерни чурттуң удуртулгазы төлептиг демдеглээн. Бо онзагай болуушкун, ам-даа тура-соруктуг тургузуушкунда, чугула төлевилелдерни боттандырарынга хей-аътты болгаш чаа күш-шыдалды Силерге бээр болзун. Силер дээш өөрүп, Силерге эки чүүлдерге бүзүрелди болгаш чедиишкиннерни күзедим. Татарстан Республиканың Президентизи Р.Н Минниханов».
 Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң начальниги Андрей Киселев база Тываның Баштыңынга байырны чедирген:  
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Бедик күрүне шаңналы – Найырал ордени-биле шаңнатканының дээш "Кызылдың президентиниң кадет училищези" ФККӨА-ның удуртулгазының, ажылдакчыларының, кадеттериниң база кижизидикчилериниң мурнундан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Бедик шаңналды тывысканы - Ада-чурттуң болгаш Тыва Республиканың чурттакчыларының мурнунга Силерниң ачы-хавыяаңарны төлептии-биле үнелээни-дир. Бистиң республиканың ат-алдарын ам-даа быжыглаар дээн Тываның бурунгаар хөгжүлде херээнге Силер чогаадыкчы бодалдарлыг, күш-шыдалыңар четчир туруңарда шаңналды тывыскан. Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, Тываның болгаш Россияның чаагай чоруу дээш чаа-чаа болгаш бедик чедиишкиннерни күзедим. Хүндүткел-биле, Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң начальниги А. Киселев».

Возврат к списку