Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн

55-ки адыгжы бригаданың девискээринге соталыг харылзаа тургузарының дугайында Тываның Баштыңының саналын Мегафон деткээн 21.02.2017
«Мегафон» компанияның республика девискээринде соталыг харылзаазының башкарыкчы оператору 55-ки аңгы адыгжы (даг) бригадазын шынарлыг соталыг харылзаа-биле хандырар.  
 Шериг хоорайжыгажының социал-экономиктиг хандырылгазының талазы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседири-биле республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы соталыг харылзааның операторлары-биле кады сота­лыг харылзааның база станциязын тударының талазы-биле ажылды чорудуп турар. Төлевилелдиң сорулгазы улуг — шериг хоорайжыгажының девискээринге соталыг харылзааны экижидери.  
 «Мегафон» акционерлиг ниитилелдиң Абакан регион салбырының директору Евгений Поповтуң чугаалап турары-биле алырга, даг-адыгжы бригаданың девискээрин соталыг харылзаа-биле хандырарының дугайында дилегни Тываның Чазаа киирген.
— Бааза станцияларын тургузарының айтырыын чогумчалыг шиитпирлээрин, республиканың чурттакчыларының-даа, организацияларының-даа дилеглеринге дарый харыылаарын кызыдып турар бис. Кажан шериг хоорайжыгажынга база станциязын тургузарының дугайында айтырыг тургустунуп келирге, ону дораан кичээнгейге алган бис. Бо чылдың бирги чартыында 3G стандарттың харылзаазы даг-адыгжы бригаданың девискээринге көстүп келир. Оон чоорту ол объектини чаартыр, ынчан 4G четкиге ачы-дузаны чедирер апаар. Ооң суургазы даг-адыгжы бригаданың девискээриниң чоогунг туттунар, чоок-кавы бажыңнарны база хаара тудар. Амгы үеде бааза станциязын тургузарының баш удур саналгаларын кылып, белеткел ажылдарын чорудуп турар бис — деп, ол чугаалаан.
«Мегафон» идегелдиг харылзааны кезээде магадылап келген деп, Евгений Попов немээн. «Мегафоннуң» база станциялары электри энергиязының өжер чоруундан камгалалдыг, элээн каш хонук дургузунда бот-тускайлаң ажылдап шыдаар. Ооң ачы-дузазын Тыва Каайлы, ТР-де ККФАЭ, Тыва республикада ФАЧАЭ дээн ышкаш албаннар база ажыглап турар.

Возврат к списку