Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген

Владимир Путин биле Дмитрий Медведев Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чонунга байырны чедирген 23.02.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Россияның Президентизи Владимир Путин биле Чазак даргазы Дмитрий Медведевтен байыр чедириишкиннери келген. 
 Чурттуң удуртукчулары Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Тываның Баштыңы таварыштыр республиканың шупту чурттакчыларынга байырны чедирген. Байыр чедириишкининде мынча деп бижээн:  
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле Силерге байыр чедирдим. Бистиң чуртувустуң төөгүзүнүң маадырлыг арыннарынга, солдаттар болгаш офицерлерниң хөй салгалының сыныш чок болгаш туруштуг чоруунга, Төрээн чурту дээш тулчуп чораан, күрүнениң айыыл чок чоруун хандырган шупту кижилерге чоргаарланып чоруур бис.  
 Ада-чуртунга бараан болган алдарлыг езу-чаңчылдарны төлептиг уламчылап, төрээн черинге ынакшыл, даңгыракка шынчызы, шериг хүлээлгезинге болгаш дайынчы акы-дуңмалышкы деп билиишкиннерни чүден бедик тудуп чоруурларга улуг хүндүткелди илередир-дир бис. Силерге чедиишкиннерни, кадыкшылды, салдынган сорулгаңар бүдүп чоруурун күзедим. В.Путин. 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле мээң байыр чедириишкиним хүлээп ап көрүңер. Ол байырлал российжи солдаттарның болгаш офицерлерниң эрес-дидиминиң, карак кызылының база хүлээлгезинге шынчызының символу. Төрээн чуртунга бараан бооп чоруур шупту кижилер бөгүн каттышкан. Олар бистиң улуг чуртувустуң айыыл чок чоруунга кандыг-даа кыжаныгга удур холунга чепсектиг туржуп, национал сонуургалдарны идегелдиг камгалап, тайбыңны болгаш миллион кижилерниң амыр-дыжын хайгаарап турар. Силерге кадыкшылды, ажылыңарга чедиишкиннерни болгаш бүгүдеге экини күзедим. Д. Медведев.

Возврат к списку