Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан
 Ужуражылга март 6-да, российжи премьерниң Горкиде резиденциязынга эрткен. РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң хөгжүлде айтырыгларын аңаа чугаалашкан. 
 Тыва Республиканың Баштыңы бодунуң блогунда ужуражылганың түңнелиниң дугайында дыңнаткан: 
 «Д. А. Медведев-биле ужуражырын кезээде дугуржуп, Тываның айтырыгларын тодаргай тайылбырлап, бистиң хөгжүлдевистиң эң кол талаларын чугаалажырывыс шын. Дмитрий Анатольевичиниң биске хамаарылгазы онзагай, ону бодунуң ажыл-херектери-биле чаңгыс эвес удаа шынзыткан, ооң-биле ужуражылга кезээде эки чүүлдерни эккээр. Бистиң девискээривистиң улуг кезиин аварийлиг өжүрүүшкүнден чайладып, республиканың электрохандырылга шугумун ооң дузазы-биле дээрбектеп алдывыс. Дмитрий Анатольевичиниң ол айтырыгда туружу энергетиктер-биле бистиң хамаарылгавысты эки талаже өскерткен. Ийиде, Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылдаан байырлалы федералдыг эрге-байдалды алган. Он-он чугула объектилерни тудуп алган бис, Кызыл чаартынган. РФ-тиң Чазааның Тываның комплекстиг хөгжүлде планының дугайында тускай шиитпири ооң киржилгези-биле хүлээп алдынган, ында миллиард-милиард инвестицияларлыг 18 улуг төлевилел кирген, оларның дыка хөйү: бистиң кол аэропортувустуң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаартыры, М-54 автоорукту эде угландырары, Хандагайтыда каайлы черин модернизастаары болгаш өске-даа ажыл-херектер боттанып турар. Ынчангаш бо хүн боттуг чугаа болган. Чыглы берген айтырыгларның шуптузунга деткимче болгаш санал-оналды алдым. Чүнү дугурушканывысты оон тодаргай дыңнадыптар мен».

Возврат к списку