Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан

Тываның Баштыңы мал оолдаашкынының үезинде аныяк малчыннарга дузалажырын чагаан 14.03.2017
 ТР-ниң Чазааның хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол видеохарылзаа-биле, муниципалдыг тургузугларда мал оолдаашкынын чугаалашкан. 
 Бөгүнде, республиканың малчыннарында, шээр малдың 30 хуузу оолдапканын көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Ынчангаш Көдээ ажыл-агый яамызы, республиканың ветеринария албаны аныяк малчыннарга чогуур боттуг дузаны көргүзерин Тываның Баштыңы чагаан. 
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының, ТР-ниң ветеринария албанының специалистери, Тываның күрүне университединиң көдээ ажлы-агый факультединиң эртем ажылдакчылары кожууннарда быжыглаан чазак кежигүннериниң киржилгези-биле «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң аныяк малчыннарынга бүгү талалыг дузаны организастаарын Шолбан Кара-оол бодунуң оралакчызы Байбек Монгушка дааскан. 2017 чылдың төлевилел киржикчилеринге мал ажыл-агыйын чорударынга хамаарыштыр семинар өөредилгезин эрттирип, сертификаттарны тыпсыры көрдүнген.  
 Малчыннарга деткимче көргүзер талазы-биле айыттынган даалгаларның күүселдезин хыналдага алырынга тускай дептерни ажыдып, аңаа чидиг айтырыгларны демдеглеп, ооң күүселдезин айтыр. Мөңгүн-Тайга кожуунда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң эгезинден эгелеп шак-ла ындыг ажыл чоруп турар: аныяк малчыннарда кожууннуң албан черлерин болгаш ведомстволарны быжыглаан, харыысалгалыг кижилер оларның ижинде чедиишкиннерни-четпестерни дептерде демдеглеп турар. 
 Республика Баштыңы малды, ылаңгыя шээр малды планнаашкынныг тарып боозадыр дугайында айтырыгны көдүрген. Көдээ ажыл-агый яамызының медээзи-биле алырга, бо хүнде уксаалыг мал ажыл-агыйларындан аңгыда, селекция ажылы кошкак болуп, план-биле малды боозадып тарыырынга ажыглаар бүдүрүкчү кошкарларны аңгы тудуп, азыравайн турар. Тываның Баштыңы ол айтырыгны шиитпирлээринге республиканың ветеринарлыг албанын, ветхайгаарал черин хаара тударын айыткан. 
 Бо чылын тарып боозадыр тускай лабораторлуг дериг-херекселдерлиг ийи черни Чөөн-Хемчик биле Кызыл кожууннарга ажыдарын планнаан. Ындыг пунктуларны ажыдар хемчеглерни дүргедедерин, өске черлерге база тургузар аргазын өөренип көөрүн Тываның Баштыңы сүмелээн. Кожууннарда уксаалыг шээр мал өстүрер малчын коданнарны тодарадыр шиитпир база хүлээп алдынган.

Возврат к списку