Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган

Кызылда "Кежик" чаа уруглар сады ажыттынган 15.03.2017
 Найысылалдың мурнуу микрорайонунда, Ангарский бульварда, 5 муң дөрбелчин метр шөлдү элээн, тудуг объектизиниң смета төлевири барык 179 млн. рубль акша түңнүг чаа уруглар садын туткан. «Кежик» деп адаан назы четпээн өөредилге албан чериниң байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.  
 Тываның Баштыңы тудуг организациязының удуртукчу Вейсал Акберов, Тывада кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин база Дээди Хуралдың даргазының оралакчызы Ирина Самойленко олар-биле чаа уруглар садын эргип сонуургаан. Бирги каътта хөгжүм болгаш күш-культура залдарын, 6 бөлүкке тускайлаан өрээлдерни, аъш-чем болгаш эмчи блоктарын аңгылаан. Ийиги каътта база 8 бөлүкке өрээлдер, логопед, психолог, дылдар база уран чурулга башкыларының кабинеттери бар. 
 Уруглар сады кол өөредилгеден аңгыда, аңгы-аңгы угланыышкыннарда: уран чүүл-эстетика, коррекциялыг база угаан сайзырадыр немелде өөредилге ачы-дузаларын көргүзер. Уруглар садының 14 бөлүү 280 чашты хүлээп алыр. Бо хонуктарда ниити хоорай оочурунда уругларның даңзызын хынап, четчелээшкин ажылын чорудуп турарын Кызыл хоорай мэриязының Өөредилге департаментизиниң удуртукчузу Наталья Попугалова дыңнаткан. Удавас ада-иелерге бижиктерни тутсур. У
 руглар садынга 87 кижи ажылдаар, оларның 39-зу башкылар. Арга-дуржулгалыг база аныяк кадрлардан-даа тургустунган интернационалчы коллективти көөрү өөрүнчүг-дүр деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
"Тываның шупту школаларының директорлар чөвүлелин субботада чаа-ла эрттирип тура, өөедилгениң шынарынче кичээнгейни углаарын чугаалаштывыс. Чечектелген Тываны, хөгжүп сайзыраан төрээн черивисти арттырар деп бодаар болзувусса, эртем-билиг-биле чепсегленген специалистер болур херек, база ол ышкаш школалар, садиктер чокка ол болдунмас дээрзин медерээр ужурлуг бис. Чаа уруглар садын ажыдып тура, башкыларның чаа коллективтерин хевирлеп турар. Олар ажылынга мергежээннер болуру чугула. Стажтыг улуг коллегалар-даа, дээди өөредилге черлериниң дүүнгү доозукчулары-даа ажылын чаазы-биле көөр апаар. Силерниң билиглериңер болгаш чүткүлүңер чокта, бо чаа ханалар чүү-даа эвес-тир. Берге үеде чаа объектилер тудуунче акша-хөреңгини киирген бис, а кижилер биске боттарының ажы-төлүн бүзүреп турар» - деп, Тываның Баштыңы уруглар албан чериниң чаа коллективинге чагыын берген. 
 Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол «Тыва» КТРК-га инвервьюзунда, Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведев-биле ужуражып тура, уруглар садтары болгаш школалар тудуунга хамааржыр айтырыгны база чугаалашканын дыңнаткан. 
 "Ам-даа тудар бис. Школалар тудуунга Россияның Чазаандан кады акшаландырыышкынны чедип алыр бис. Бо чылын Спутникке 825 олуттуг школаны тудуп эгелээр. Кызылда Бай-Хаакская кудумчузунга база Иштии-Хем суурга школаларны тударынга деткимче турар боор деп бодап тур мен. Бо чылын аңаа идегеп каалыңар» - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 "Элитстрой" тудуг организациязының директору Вейсал Акберов уруглар садының эргелекчизинге чаа тудугнуң дүлгүүрүн дамчыткан. Муниципалдыг конкурстуң түңнели-биле албан чериниң удуртукчузунга «Россияның ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы» аттың эдилекчизи, 25 чыл башкы стажтыг, мооң мурнунда Кызылдың 4 дугаар уруглар садын удуртуп турган Долаана Сарыг-Донгак томуйлаткан. Бо удаада дөрт дугаар уруглар садының уруглары Долаана Нуржук-ооловнага база "Кежиктиң" ажыттынганынга байыр чедирер дээш аалдап келгеннер. Олар элээн каш концерт номерлерин бараалгаткан. Тыва, орус база англи дылдарда ырлап, шүлүктеп, дылдарны эки билирин көргүскен.
  Бо чылдың эгезинден бээр ийиги уруглар садын ажытканы бо. Январь төнчүзүнде, Кызылдың солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринге 160 олуттуг «Салгал» уруглар албан черин ажытканын сагындыраал. 2007 чылдан бээр 11 чаа уруглар садын туткан, 18-инге капиталдыг септелгени чоруткан, сөөлгү беш чылда 4410 олутту уругларга берген.

Возврат к списку