Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр

Тывада хуу уруглар садтарынга субсидияларны бээр 15.03.2017
 2017 чылда Тываның эрге-чагыргазы регион бюджединде 10,2 млн. рубльди хуу уруглар садтарынга субсидиялар бээринге аңгылаан.
  Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Чазааның субсидия бээр дугайында доктаалында атты салган. Хуу уруглар садтарының ээлеринге башкыларның шалыңын төлээни, өөредилге номнарын, өөредилге дериг-херекселдерин база ойнаарактар саткан чарыгдалдары дээш субсидия дузазын бээри көрдүнген. Субсидия акшазын коммунал ачы-дуза, оран-саваны ажыглаанының төлевири дээн ышкаш өске-даа чарыгдалдар дуглаарынче ажыглавас.
  Июль 1-ге чедир ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынче субсидия дээш чагыгны киирерин документиде айыткан. Хуу садик ээлери субсидия алыр дизе, элээн каш негелделерге дүүшкен турар ужурлуг. Чижээ, бүдүрүлгези бүрүткеттинген, немелде өөредилге адырынга ачы-дуза көргүзер эргеге чөпшээрелдиг, оон аңгыда үндүрүглерде болгаш бюджетче киирер өске-даа төлевирлерде өре чогун бадыткаар.  
 Субсидияның хемчээлин республика Чазааның бадылааны нормативтерге база хуу уруглар садында барып турар уруглар санынга дүүштүр тургузар. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, субсидия муниципалдыг назы четпээн уруглар албан черлеринде ышкаш деңнелде – бир айда 1 уругга 1 муң рубль акша болур. Кыдыкы Соңгу чүктүң территориязынга деңнештирген суурларга ол ай санында 1,2 муң рубльга дең. 
 Тывада субсидияже кордап болур хире, аккредитациялыг хуу уруглар садтарының саны - чүгле 5. Оон аңгыда уруглар хайгаарап турар 20 бөлүк база бар. Хуу уруглар садтарында хаара туттунган чаштар үлүү - школа назы четпээн уруглар албан черлеринде чаштарның ниити санының 1 хуузу четпес.  
Мооң мурнунда, Тываның эрге-чагыргазы ындыг хевирлиг ажыл-чорудулгага – социал угланыышкынныг бизнеске республика Баштыңының грантызын база ада-ие дадывырынга компенсацияны берип турган. Республика чагыргазы сайгарлыкчыларның чаа хуу уруглар садтары ажыдар сонуургалын ам субсидиялар-биле хаара тудар бодалдыг.

Возврат к списку