Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан

Тываның Баштыңы хар көшкеден малы когараан малчынның байдалын хынаарын дааскан 17.03.2017
 Бай-Тайга кожууннуң Узуг-Кыры деп черде хар көшке баткан дугайында медээ четвергте, март 16-да, кежээ келген.  
 Баткан көшкениң ниити хемчээли 180 куб метр. Чурттакчылыг черден элээн ыракта хар көшке баткан болгаш, кижилер когараваан дугайында ОБЯ-ның Тывада КЭ-ниң оперативтиг дыңнадыында айыткан. Бай-Тайга кожууннуң девискээринде оруктар болгаш арттар кыры ажык.
 Ындыг болзажок, малчын кодандан 8 хире километр черге одарладып чораан малдар кырынче улуг хар баткан. Кожуун чагыргазындан 15 база ОБЯ-ның 5 ажылдакчызы, шупту 20 кижи база 2 санныг техника малчынга дуза кадары-биле ында чеде берген.  
 Бай-Тайга биле Мөңгүн-Тайга даглардан хар көшкелер бадарының айыылы улуг деп, албан черлери доктаамал дыңнадып турганын, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда айыткан. Бо чылын канчаар-даа аажок хөй хар дүшкенин база демдеглеп турган.
  «Тус чер чагыргалары оперативтиг дыңнадыгларны кичээнгейге ап, аңчылары база малчыннары мал-маганы-биле айыыл-халапка таваржы бербес кылдыр, баш бурунгаар ажылдарны чорудар херек» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 400 баш шээр мал база 21 баш инек хар адаанда барганын регионнуң удуртукчузу дыңнаткан.
  «Бай-Тайга кожууннуң база көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга малы когараан малчынның байдалын барып көөрүн даастым» - деп, республиканың удуртукчузу чугаалаан. 
  База ол ышкаш Тываның чонунга оваарымчалыг болурун чагаан. 
 «2013 чылда Мөңгүн-Тайгага поход чораан элээдилер чок болганын сактып келиңер. Чер-черлерде шупту чагырга черлери чурттакчы чон ортузунга тайылбыр ажылдарын чорудуп, ОБЯ дүрген дыңнадыышкыннарны кылырын диледим» - деп, Шолбан Кара-оол чагаан. 
 Тываның долгандыр хүрээлелдиң гидрометеорология болгаш мониторинг төвүнүң медээзи-биле алырга, Барыын, Чөөн Саяннарның база Кузнецкий Алатаунуң даглыг районнарынга хар көшке бадарының айыылы улуг. Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели айыыл чок чорукту магадылаар дээш, турисчи бөлүктерге ол айыттынган участоктарже даг хаагы база альпинисчи маршруттар-биле үнмезин дыңнадып тур. Бо хүнде республика девискээринде бүрүткеткен турисчи бөлүктер чогун Россияның ОБЯ-зының Тываның дилеп-камгалаар отряды дыңнаткан.
  Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң бүзүрел телефонунуң дугаары - 8(39422) 9-99-99.

Возврат к списку