Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр

Март 23-те чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте дужаар чадазы эгелээр 21.03.2017
 Өөредилгениң күрүнениң түңнел аттестациязы болур чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын хуусаадан эрте үеде дужаарынга белеткел ажылдары Тывада кидин-түлүк. Эрткен чылдарның доозукчулары, ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң доозукчулары база эрткен чылын аттестат албаан, шупту 1163 кижи шылгалдалар дужаарынга бүрүткеткен.
  Чаңгыс аай күрүне шылдалгаларын хуусаадан эрте дужаары март 23-те эгелээш, апрель 14-те доостур. ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, Кызылдың өөредилге албан черлеринге: 2 дугаар школага, 5 база 9 дугаар гимназияларга, 15 дугаар лицейге шылгалдалар эртер.  
 «Тывасвязьинформ» бүдүрүлге шылгалдалар хүлээп алыр пунктуларда видеохайгаарал системазын эптээр база регионнуң информация аайлап чыыр төвүнде ажылдарны дооскан. Видеохайгаарал системазының каналдарын база чырык хандырылгазын курлавыр дөстерге кожарының хыналдазы чедиишкинниг эрткен.  
 Шылгалдалар хүлээп алыр пунктуларда онлайн-хайгааралды база регионнуң информация ажылдап чыыр төвүнче контроль-хыналда материалдарын хоолгалааш, оларны парлаар дериг-херекселдер-биле 100 хуу хандырган. Дөрт пунктуда салган «Шылгалда эрттирер пунктуга контроль-хыналда материалдарын парлаар», «Шылгалда эрттирер пунктуга тускай саазыннар хоолгалаар» база «Даштыкы дыл (аас-биле дужаар кезээ)» деп технологияларның шенелдезин чоруткан. 
 Республиканың эрге-чагырга органнары-биле кады ажылдап, белеткелдерни чорутканын Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Елена Хардикова дыңнаткан. 2017 чылда күрүнениң түңнел аттестациязын организастап эрттирер дугайында дугуржулганы регионнуң ИХЯ-зы-биле чарган. 
 Одалга болгаш энергетика яамызы шылгалдаларның материалдарын чыып, ону аайлаар пунктуларже үзүктел чок чырык дамчыдылгазын хандырар. 
 Тываның күрүне университеди республиканың өөредилге яамызы-биле кады шылгалда чорудуунга хөй-ниитиниң хайгааралын организастаар. «Россияның Аныяктар эвилелиниң» тыва салбырының кежигүннери, университеттиң студентилери хайгааракчыларның санында. Оларның 10-у шылгалда эртер пунктуга ажылдаар хөй-ниити хайгааракчызы база 50-и анализ-информация төвүнге ажылдаар тускай өөредилгелерни эрткен.

Возврат к списку