Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан

Бай-Тайгада хар көшкеге бастырган малдарның мөчүлерин узуткаан 23.03.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Көдээ ажыл-агый яамызының, Тываның Ветеринарлыг хайгаарал албынының, ТР-ниң ХК база ОБ албанының, Бай-Тайга кожууннуң тус чер бот-башкарылга органнарының төлээлеринден тургустунган ажылчын бөлүк «Ооруг» КБК-ның муңчу малчыны Макар Саттың малчын коданынга көшке батканының уржуун долузу-биле шинчилеп көрген.  
 Көшкеге бастырган малдарның хөй кезииниң мөчүзүн хар адаандан уштаан, ындыг болзажок, республиканың ОБЯ албанының катап база көшке бадып болурунуң айыылы улуг дээн сагындырыын өөренип көргеш, даг эдээнде хар эргижеге арткан малдарның мөчүлерин дилээрин болгаш казып уштуурун соксаткан. 
 Тываның кол күрүнениң санитарлыг инспектору Арис Сааяның удуртканы ажылчын бөлүк ветеринар-санитарлыг чурум езугаар өлген малдарны узуткаар ажылды чоруткан: Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурда өлген малдар узуткаар черде 242 баш шээр болгаш бода малдарны чок кылган, 136 башты өрттеткен. 
 Муңчу малчынның өөнүң ишти, «Ооруг» КБК-ның удуртукчузу Сайлыкмаа Сат төрүүр малының баш санынга когаралды эгидип алыры-биле «Согласие» камгаладылга компаниязынче документилерни белеткеп турар. Бай-Тайга кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Алексей Суге-Маадыр мал бүрүзүнге актыны тургусканын, бо удаада чүгле төрүүр хойлар камгалалдыг болганын дыңнаткан. Кожууннуң эрге-чагыргазы когаралды эгидерин шыңгыы контрольга алырын аазаан.  
 Бо чылдың март 15-те Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурдан 10 километрде Аныяк-Ооруг деп черге көшке батканын сагындыраал. Дагның кадыр черинден баткан хар 500 ажыг баш шээр болгаш бода малды баскан. Кожууннуң улуг назылыг кижилери Бай-Тайганың дагларындан хар көшке баткан таварылгалар сөөлгү 70 чылдарда болбаанын сагынганнар. 2016 чылдың ноябрьда кожуун девискээринге чагган улуг хар аңаа чылдак болган деп специалистер санаан. Ноябрьның 2-ден 5-ке чедир үзүктел чок чагганының түңнелинде, 7 айның нормазы хире хар дүжүп, Бай-Тайга биле Барыын-Хемчик кожууннарда ооң кылыны 1 метр четкен. Муниципалдыг ийи тургузугнуң девискээринге чагган харның уржуун чайладыры-биле муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун чарлаан турган.

Возврат к списку