Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн

Тываның Баштыңы эрээн хар суу-биле демиселге улуг техниканы ажыглаарын негээн 27.03.2017
 «Часкы эрээн хар суу Каа-Хем суурда чурттакчылыг черде 200 бажыңны алыр чадавас. Онза байдалдар комиссиязын дарый чыггаш, улуг техниканы хаара тударын шиитпирледивис. Бойдустуң бооп болур болуушкуннарын баш бурунгаар чарлаар, ам «кыдыг» кижини дилээн ажыы чок, чүгле демивис-биле бо үени улуг чидириг чок эртер апаар!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албаны-биле Москвадан Кызылга келген дораан, бодунуң блогунда бижээн.  
 Тывада агаарның чылып эгелээни-биле, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда 5 чуртталга бажыңы база бажың чоогунуң 36 девискээри март 25 дүнезинде сугга алыскан. Сугга алыскан бажыңнарның чурттакчыларынга түр үениң чурттаар пунктузун ажыткан. Каа-Хем суурнуң 2 дугаар школазында бир пункт хамаатыларны хүлээп эгелээн. Чамдык чурттакчылар төрелдеринде тургустунган. Түр үениң хүлээп алыышкын чери ажылдап турар дугайында дыңнадыгны чурттакчы чонда тарадып турар. 
 Шупту оперативтиг албан черлери-биле кады ажылдажылганы чурумчуткан. Кызыл кожууннуң онза байдалдар болгаш өртке удур айыыл чок чорук хандырар комиссияның хуралында чурттакчы чоннуң амыдырал-хандырылга айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.  
 Улуг-хүнде, 22 шакта, Каа-Хем суурда байдал кандыгыл дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан: «Түр үениң хүлээп алыышкын черинде 147 кижи бижиткен, херек кырында ында 6 бичии уруг-биле, шупту 13 кижи бар. Чемненилгени организастаан. ОБЯ, полиция база эмнелге албаннары хайгааралды чорудуп турар.
 Дамбада ажылдарже 2 бульдозер, 2 экскаватор, 2 трактор-поляк хаара туттунган. 36 өреге девискээрин суг алган, оларның 30-инде суг бажыңче кирип келген. Байдалды доктаамал хайгаарап, дежурнайлаашкынны тургускан».

Возврат к списку