Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини 21.04.2017
 Бөгүн Россияда элээн аныяк байырлал - Тус чер бот-башкарылгазының хүнүн демдеглеп турар. Россияның Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың июнь 10-да ооң дугайында чарлыкка атты салган. 
 Календарьда кирген чаа хүннүң дугайында документиде "тус чер бот-башкарылга институдунуң ролюн болгаш ужурун бедидер, демократияны болгаш хамааты ниитилелди хөгжүдер сорулга-биле" деп бижээн. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байырны чедирген: 
 - Тываның тус чер бот-башкарылга органнарының хүндүлүг удуртукчулары болгаш ажылдакчылары! Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле силерге изиг байыр чедирип тур мен! Бөгүн тус чер бот-башкарылгазының институду – российжи күрүнениң чарылбас кезии. Тус чер эрге-чагыргазы эң-не чугула, чурттакчыларның социал ужур-дузалыг айтырыгларын шиитпирлээр, кижилер-биле ажыы-биле чугаалажыр, оларны дыңнаар болгаш саналдарын кичээнгейге алыр, оларның эрге-ажыктарын боттарының ажылының сорулгазы кылып алыр ужурлуг. Тус чер бот-башкарылга органнарының ажыл-чорудулгазының чедиишкини суурларның болгаш хоорайларның чурттакчыларының идепкейлиинден, сарыылдыындан болгаш билдилиг хамааты туружундан дыка хамааржыр. Тус чер эрге-чагыргазының болгаш хөй-ниитиниң демниг күжениишкиннери-биле бистиң черивисти сайзыраңгай, бай-шыдалдыг кылдыр кылып болур. Кижилерниң чаагай чоруу дээш чүгле чаңгыс демниг, эп-найыралдыг ажылдаар изиг күзел бистиң республикавыстың чурттакчыларының амыдыралын улам экижидип шыдаар! Силерге быжыг кадыкшылды, эки чедиишкиннер дээш ажылга чүткүлдүг чорукту, өг-бүлеңерге амыр-чаагайны болгаш бот-боттарыңарны билчир болуруңарны күзедим!

Возврат к списку