Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Георгий Полтавченко: чаңгыс дем-биле террорну чок кылыр

Георгий Полтавченко: чаңгыс дем-биле террорну чок кылыр 27.04.2017
 Петербургтуң метрозунга болган айыыл-халаптың соонда деткимчези дээш Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Санкт-Петербург хоорайның губернатору Георгий Полтавченкодан четтиргенин илереткен сөстерлиг чагаа келген.
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Бистиң хоорайга болган айыыл-халаптың берге үезинде сагыш-сеткилиңерден деткимчеңер, чылыг, чымчак сөстериңер дээш Санкт-Петербургтуң Чазааның болгаш бүгү питержилерниң мурнундан чүректиң ханызындан четтиргеним илередип тур мен. Кара сагыштыг, кээргел чок үүлгедиг буруу чок эңмежок кижилерниң амы-тынын үскен. Метрога болган частыышкынга питержилер, Россияның өске-даа регионнарының болгаш даштыкы чурттарның хамаатылары – аңгы-аңгы нацияларның, шажын-чүдүлгениң кижилери мөчээн болгаш кемдээн. Террорисчи чорук кызыгаар билбес, ол кээргел чок-тур. Бо дээрге бистиң ниити кажыыдалывыс-тыр. Силерниң киржилгеңерни болгаш бистиң-биле чаңгыс эп-сеткилдииңерни, ажыг-шүжүгнү бистиң-биле үлежиринге белен чорууңарны дыка үнелээр-дир бис. Ындыг деткимче чугула херек, ол биске улаштыр амыдырап чурттаарынга, сайзырап хөгжүүрүнге күш-шыдалды бээр. Чүгле чаңгыс демниг чорук ол коргунчуг бак үүлгедиглер-биле чедимчелиг демисежип, ону шуут узуткап шыдаар деп бодаар кижи-дир мен» деп чагаада бижиттинген.  
 Бо чылдың апрель 3-те Петербургтуң метрозунга частыышкын болганын сагындыраал. Ол халаптан 15 кижи мөчээн, 50 хире кижи кемдеп-бертинген. Оларның хөй кезии ам-даа эмнедип чыдар. Санкт-Петербургка болган айыыл-халап Россияның миллион-миллион чурттакчыларының килеңин болдуруп, бүгү чурт «Шупту террорга удур» деп акцияже үнген. Кызыл хоорайга апрель 8-те эрткен, Санкт-Петербургтуң чурттакчылары-биле эп-сеткилин каттыштырган акцияга бир муң ажыг кижи киришкен.

Возврат к списку