Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн

Тываның Баштыңы өртке удур онза чурум үезинде арга-арыг постуларының ажылын күштелдирерин негээн 02.05.2017
 Тываның Чазаанга видеохарылзаалыг эрткен аппарат хуралында муниципалитеттер удуртукчулары-биле арга-арыг өрттериниң оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан.  
 ТР-ниң Күрүнениң арга-арыг ажыл-агый комитеди бо хүнде Тываның девискээринде өрттер чогун дыңнаткан. Балгазынның арга-арыг ажыл-агыйының Кызыл-Арыг участогунда 720 га шөлге хып турган өрттү чаа-ла өжүрген. Ону өжүреринге 86 кижи база 16 санныг техника киришкен. Апрель 27-де хып эгелээн даглыг черде өрттү хадып турганындан дарый өжүрүп шыдаваанын арга-арыг комитединиң даргазы чугаалаан. Республиканың шупту арга-арыг ажыл-агыйлары өртке удур онза чурумче киргенин Альберт Бараан дыңнаткан.  
 "Арга-арыг ажылдакчызы ол черде харыысалгалыг бир дугаар кижи ол. Кожууннуң онза байдалдар комиссиязынга ол медеглээр. Ажылдакчыларывыстан ону негеп турар бис. Бодувустан харыысалга чайлатпайн тур бис. Арга-арыг постуларында ажылды кошкак организастаан болза, бистиң тургузуувустуң кезектеринде сула ажылдың көргүзүү-дүр» - деп, Альберт Бараан чугаалаан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол арга-арыг постуларының доктаамал ажылын хандырарын негээн. Тываның Баштыңының Чарлыы-биле, апрельдиң 24-тен республикада өртке удур онза чурум кирген. 2017 чылдың май 14-ке чедир ол күштүг болур. Россияның ОБЯ-ның баштыңы Владимир Пучков агаар-бойдустан үнген өрттерге удур онза чурумну Сибирь федералдыг округ девискээринге киирер шиитпирни апрель 28-те үндүрген. 2017 чылда өрт айыылының сезону эгелээнинден бээр, 950 га хире шөлдү алган 13 арга-арыг өрттери Тывада бүрүткеттинген. 
 "Чурттакчылыг пунктулар долгандыр черлерни аңдарарын бо чоокку үеде доозар ужурлуг. Арга-арыг азы хову өрттерин суурларже таратпазының эң-не дээштиг аргазы ол. Удуртукчулар чер-черлерде байдалды контрольга тудуп, өскелерниң частырыындан кичээндиригни албышаан, бодунуң девискээрин камгалаар. Тываның Күрүнениң арга-арыг комитединиң удуртукчузу Альберт Бараанга кол зоналарда арга-арыг постуларының чогуур ажылының албан кылыр чурумун организастаарын негедим. Республикада өртке удур онза чурум ам-даа чоруп турарын кым-даа уттуп болбас ужурлуг. Арга-арыывысты камгалап, күш-шыдалывыстың айыыл чок чоруун хандырар ужурлуг бис!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сайгарылга соонда бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку