Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңының КВН кубогу Кемеровоже чорупкан

Тыва Республиканың Баштыңының КВН  кубогу Кемеровоже чорупкан 04.05.2017
 Тываның Баштыңының КВН кубогу дээш Сибирьден КВН-чилер чылдың-на маңаа мөөрейлежири чаңчыл болу берген. 
 Оюннарны Тыва Республиканың КВН шимчээшкини биле ТР-ниң Аныяктар херектери болгаш спорт яамызы организастап эрттирип турар. 2012 чылда Кубок дээш оюннар эгелээн. Бо удаада кол шаңнал дээш 4 команда - Минусинскиден "Не плюс", Кемероводан "Ваза", Кызылдан "Случайные близнецы" база Тываның күрүне университединиң чыынды командазы "Космос" мөөрейлешкен. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оюннар мурнунда лидер командаларның киржикчилери-биле ужурашкан. Республиканың КВН шимчээшкини регионнар-биле харылзааны туткан, Красноярск край биле Хакасияда доктаамал ойнакчыларның бирээзи. Чижээ, Кызылдың 14 дугаар школазының «Спарта» командазындан Антон Гиро Минусинскиниң колледж студентизи болуп, ооң командазында ойнап турар.
 "Минусинскиниң КВН шимчээшкининиң мурнундан Кызылда, бүгү Тывада КВН-ни деткип турарыңар дээш, четтиргенивисти илередир-дир бис. Кызылдан командалар үш-дөрт чыл улаштыр бисте киржип, тиилелгелиг чанып турарлар. "Случайные близнецы", "Ведьмы", "Южане" командалар Баштыңның кубогунуң эдилекчилери. Көрүкчүлер оларга дыка ынак, ынчангаш биске келиңер. Оолдарны деткип турарыңар дээш, улуу-биле четтирдивис. Оон-даа улам сайзыраарынга ол чугула» - деп, Минусинск хоорайның КВН штавының удуртукчузу Вера Полежаева Тываның Баштыңынга чугаалаан.  
 Тываның Национал театрының сценазынга ээлчеглиг оюн эрткен. Кежээни студент Георгий Чернышев башкарып эрттирген. КВН-ниң тус черде шимчээшкини Тывада Аныяктарның бот-идепкейиниң чылын чарлаан болганда, аныяк кижи башкарыкчылаарын шиитпирлээни ол. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оюн эгелээр мурнунда чагыг сөстү берген. А оюн төне бээрге, ойнакчылар шупту Тываның Баштыңы-биле коллективтиг чурукту тырттырган. Шолбан Кара-оол Тыва дугайында сактыышкын кылдыр киржикчилерге суй-белектерни тудускан. 
 "Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! КВН бары, дыка эки-дир. Тываның күрүне университединиң база коктуг "Случайные близнецы" командалар республиканы төлээледи. Бисте аалдап келген оолдарны онзалап демдеглекседим. Бүзүреп чедип келгениңер дээш, улуу-биле четтирдивис. КВН – интернационалчы оюн. Сагыш-сеткили, бедик көдүрлүүшкүнү-биле чаңгыс өг-бүле болу берген российжилер бис. Ол, эң онза! Оолдар ол дээш, силерге четтирдим. Ооң мурнунда-даа, ам-даа чугаалап тур мен – каткы-хөг дег солун чүве чок. Бышкан болгаш кымга-даа хамаарышпас кижилер бодун боду каттырып болур. А бир эвес ол шоодуг эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазынга хамаарышкан болза, чогуур адрезинге чедирерин кызыдар бис. А биске хамаарышкан болза, ону эдер бис. КВН шимчээшкини ам-даа улам сайзырап, салгалдарже дамчып, элээн салдарлыг апаар болза, эки-ле. Кижи бүрүзүнге чедиишкиннерни болгаш тиилелгелерни күзедим!»  
 «Южане» клубтуң удуртукчузу Юрий Леушин, ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев, "Туваавтотранс" автошколаның директору Сергей Белоусов, радиожурналист Ольга Возовикова, тележурналист Оюма Кошкендей, "Тыва" КТРК-ның директору Андрей Чымба олар жюри составынче кирген.  
 Тываның күрүне университединиң командазы оюннуң түңнели-биле шаңналдыг черге төлептиг болуп, оон-даа өзүп, бодунуң оюнун сайзырадырын күзээн чагыг сөстерни алган. Минусинскиниң "Не плюс" командазы үшкү черни ээлээн. Команданың амгы составынга бо оюннар төнчү болган – оолдар ам шупту шериг албанынче аъттаныптарлар. "Случайные близнецы" 2013 чылдың тиилелгезин катаптаарынга бичии-ле сан четпээн, ынчангаш ийиги черни алган. Кемероводан "Ваза" команда Тываның Баштыңының Кубогу база кол шаңналды чаалап алган. Шаңналды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол боду тывыскан.  
 ТР-ниң Баштыңының Кубогунга эдеринчи акша - 55 муң рубльга дең. Ийиги черни алган командага диплом биле 20 муң рубльди тудускан. А үшкү черни ээлээннер диплом биле 10 муң рубльди алган. 2012 чылда эгелээн оюннуң бирги шаңналын ынчан Красноярскиден "Молодость" командазы алгаш, КВН-ниң дээди лигазынче депшип үнген. Кызылдың "Случайные близнецы" командазы 2013 чылда Кубокту маңаа арттырып алган. 2014 чылда кол шаңналды Омсктан "Молодежная сборная" команда алгаш барган. Сөөлгү ийи - 2015 биле 2016 чылдарда Абаканның "Грабли" командазы Кубоктуң эдилекчилери болган.

Возврат к списку