Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада онза байдалдар чурумун киирген

Тывада онза байдалдар чурумун киирген 05.05.2017
 Сибирь федералдыг округтуң девискээринде тургустунган байдалдар уржуундан регионнар аразының онза байдалын чарлаан болгаш, Тывада база ОБ чурумун киирген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дугайында айтыышкынга атты салган.  
 Апрель 24-тен регион девискээринде өртке удур онза чурум чоруп турарын сагындыраал. Онза байдалды болдурбас база чайладыр территориалдыг система иштинде күштер база удуртуп-башкарар органнар күштелдирген чурумче шилчээн.
 Арга-арыгда өртке удур чаагайжыдылга ажылдарын кылып турар кижилерден аңгыда, хамаатыларның транспорт аймаа-биле арга-арыгже кирери; арга-арыгга база көдээ ажыл-агыйга ажыглаар шөлдеринге одаг кыпсыры, кургаг сиген, бок өрттедири хоруглуг.
Онза байдал чурумун күштелдиргени-биле шупту оперативтиг медээлерни онза хыналдага алган, хондур-хүнзедир дежурныйлаашкынны тургускан, айыыл чок чоруктуң хемчеглерин күштелдиргенин ТР-ниң Арга-арыг талазы-биле күрүне комитеди дыңнаткан. Тываның Баштыңының даалгазы-биле кол черлерде арга-арыг постуларын организастаан. Май 4-түң хүнү-биле алырга, Тываның девискээринде өрт чок.
 Муниципалитеттер удуртукчуларынга боттарының девискээринде ОБ болдурбас болгаш чайладыр хемчеглер планын күүседир, материалдыг курлавырларны белеткээр, ОБ бооп болурунуң айыылының дугайында ТР-ниң Онза байдалдарны болдурбас база чайладыр талазы-биле территориалдыг системада күштерниң база удуртуп-башкарарының органнарынче бээр медээлерни доктаамал чыып, дамчыдарын организастаар, массалыг информация чепчектери дамчыштыр чурттакчы чонга агаар-бойдустан үнген өрттерниң оперативтиг байдалының дугайында дыңнадыр ажылдарны идепкейжидерин сүмелээн.
 Тус черниң эрге-чагыргазы ОБ үезинде чонга дыңнадыгны бээр талазы-биле хондур-хүнзедир дежурствону организастаар, аъш-чем, эм-таң болгаш бирги хереглелдиң өске-даа чүүлдери-биле бүрүн хандыртынган чурттакчы чонну чыттырар түр үениң пунктуларын белеткээр.  
 Тыва Республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албаны, Россияның ОБЯ-ның ТР-де КЭ база Тываның Арга-арыг талазы-биле күрүне комитеди чурттакчы чонну арга-арыгже кирбезин, одаг кывыспайн, кургаг сиген болгаш бок өрттетпезин кыйгырып тур. Тыва Республиканың ХК база ОБ албаны онза байдалдар дугайында «101», «112» азы 8 (39422) 3-16-16 «изиг шумуг» телефонунче дыңнадырын сагындырды.

Возврат к списку