Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган

Тываның Баштыңы: Майның 9-ун ЦСКА-ның шыырак спортчулары-биле уткууру чаагай чаңчыл апарган 11.05.2017
 Армияның төп спортчу клувундан десант бөлүү аныяк армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга болгаш Май 9 байырлалынга киржири-биле Тывага келген. Бөлүктү ЦСКА-ның начальниги, полковник Михаил Барышев баштаан. Аныяк армейжилер-биле ужурашкан соонда, регионнуң МИЧ-теринге интервьюну берген. 
  "Чылдың байырлаарывыс Улуг Тиилелге хүнүнде, «Юнармия» шериг-патриоттуг шимчээшкининче бичии салгалды хүлээп алдывыс. Ол улуг алдар. Маадырлары-биле алдаржаан черге келири дыка солун-дур. Оолдарга бөгүн даңгыраглааны ышкаш, боттарының хүлээлгелерин төлептиг күүседирин, «Юнармияның» уставын сагыырын, чуртунуң партиоаттары болуп, Төрээн чуртунуң чаагай чоруу дээш чаартылганы тургусчурун күзедим» - деп, фехтованиеге олимпий чемпиону, капитан Анна Сивкова чугаалаан. 
 Шанак спортунга олимпий оюннарының мөңгүн медалының үш дакпыр эдилекчизи, капитан Альберт Демченко ышкаш, Анна Сивкова Тывада бир дугаар келген. 
"Элээди армейжилерниң даңгыраан хүлээп алыр езулалга киришкенимге, өөрүп тур мен. Камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгунуң төрээн чуртунда, хүндүлээчел бо черде келгенимге дыка амырап тур мен. Дыка онза уткуп, хүлээп алды. Элээди армейжилерниң одуруу хүннүң-не немешсин. Шуптуңарга Тиилелгениң байырлалы-биле!" – деп, Альберт Демченко өөрүшкүзүн үлешкен.  
 Ча адарынга делегейниң дөрт дакпыр чемпиону Альбина Логинова Тывада ийи дугаар келгени бо. 2015 чылдың сентябрьда "ЦСКА-Тыва" школазын ажыдып турда бир дугаар келген. Ынчан олимпийжи чемпионнар Светлана Ишмуратова, Александр Зубков, Виктор Ан, Алия Мустафина болгаш өскелер-даа аалдап чораан. 
 "База катап эргип келгенивис бо. Чер-чурту-даа, чону-даа дыка хүндүлээчел. Улуг Тиилелге хүнүнде элээди армейжилерниң одуруунче дараазында салгалды хүлээп ап турары онзагай-дыр, херек апарза Төрээн черин олар камгалаарлар. Аныяк армейжилерниң адын чоргаар тударын, чедиишкиннерни күзээр-дир мен» - деп, Альбина Логинова чугаалаан.  
 ЦСКА-ның олимпийжи десантылары Тывага 2016 чылдың октябрьда кээп чораан. Ынчан алдар-аттыг сылдыстар Светлана Хоркина, Софья Великая, Алексей Мишин, Туяна Дашидоржиева тыва спортчуларга мастер-класстарны эрттирген. Олимпийжи сылдыстар болгаш билдингир комментатор Дмитрий Губерниев-биле улуг ужуражылга Улусчу чогаадылга бажыңынга эрткен.  
 "Армияның төп спортчу клувунга тыва чер төрээн чери ышкаш болу берген. Бистиң алдар-аттыг шериг начальнигивис, Россияның Маадыры, армияның генералы Сергей Кужугетович Шойгунуң төрээн черин көрүп, аныяк армейжилерниң чаа отрядын хүлээп алыры - биске алдар-дыр. Камгалал сайыдының ол саналы - Тыва Республиканың аныяк армейжилеринден немелде харыысалганы негээри билдингир. Оолдар ол хүлээлгени чедиишкинниг күүседиринге бүзүрээр мен, оларга бис чоргааланыр бис. Аныяк армейжилерниң отрядтары республикада дыка хөй айтырыгларны шиитпирлээринге езулуг дузалакчылар апарып, республиканың депшилгелиг келир үезиниң үндезини болбушаан, өзүп олурар салгалга, өөредилгеге үлегерлиг чижекти көргүзерлер! – деп, ЦСКА-ның начальниги Михаил Барышев демдеглээн.
  "Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри дээрзин ат-сураглыг спортчулар-даа, начальниги баштаан алдарлыг ЦСКА-даа бадыткаан. Ол биске онза хүндү. Россияның кайгамчык кижилери, олимпийжи чемпионнар баштаан ЦСКА-ның күчү-күштүг компаниязы-биле Майның тозун уткууру эки, чараш ужур-чаңчыл апарган. Бо болуушкун аныяк салгалга, бистиң оолдарывыска чараш үлегерни көргүзер. «Юнармия» хөй-ниити организациязынче кирип турары, тергиин-дир! Улуг Тиилелгениң байырлалы-биле Тывага база катап байырны чедирейн! Байырлал-биле!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интервьюга чугаалаан.  
 Шынап-ла, ЦСКА-ның олимпий чемпионнары - Александр Третьяков, Россияның төөгүзүнде скелетонга бир дугаар олимпий чемпиону, бобслейге олимпий оюннарының чемпиону Дмитрий Труненков олар 2016 чылдың майда Кызылга эрткен Май 9 чыскаалының хүндүлүг аалчылары болганнар. Амгы үеде Труненков "Юнармия" бүгү-россияның шериг-патриотчу шимчээшкининиң штавын баштап турар.

Возврат к списку