Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан

Тывада 2017 чылда эжиндириишкинниң хуусаазын тургускан 11.05.2017
 Республиканың Чазаа «2017 чылда биче хемчээлдиг хемелерни эжиндирип эгелээриниң болгаш доозарының хуусаазының дугайында» айтыышкынны бадылаан. 
 Ында майның 15-тен ноябрь 1-ге чедир эжиндирер хуусааны айыткан. Ол үе четпээнде, сугже үнери хоруглуг. Хоруглуг үеде чүгле тускай - корум-чурум, контроль-хайгаарал, камгалал болгаш бойдус камгалаар ажыл-чорудулгалыг хемелер эжиндирип болурун биче хемчээлдиг суднолар талазы-биле күрүне инспекциязы тайылбырлаан.
  Арткан судноларның ээлери чурумну хажыткан таварылгада, 500-ден бир муң чедир рубль торгаалга онаажып болур. Улуг-Хемниң суу көдүрлүп база суг үери бооп болурунуң айыылы бары-биле биче хемчээлдиг судноларны ажыглавазын специалистер хемелер ээлеринге сагындырган.

Возврат к списку