Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен

Тываның Баштыңы бүгү-делегейниң эмчи сестраларының хүнүнде ТР-ниң Перинаталдыг төвүнге байыр чедирип четкен 15.05.2017
 Май 12-де, эмчи сестраларының профессионал байырлалын таварыштыр Перинаталдыг төптүң медперсоналынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедирген.
  Тываның кадык камгалал адырының организацияларында ортумак эмчи звенозунда 4,5 муң ажыг кижи ажылдап турар. Амгы үеде Перинаталдыг төпте ниитизи-биле 815 кижи ажылда хаара туттунган. 123 специалист эмчилерниң ажылынга 350 эмчи сестралары дузалажып турар. Төпте чылдың-на 800 муң ажыг лабораторлуг шинчилелде чоруттунуп, ортумаа-биле 20 муң кижи эмчи консультацияларын эртип, 2 муң хире гинекологтуг кезиишкиннер кылдынып, республикада божуур херээженнерниң 70,5 хуузу азы 5500 ажыг херээженнер божуп-чиигеп турар.
  Төптүң кол эмчизи Елена Филимонова Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду уткуп алгаш, конференц-залга эмчи сестралары-биле ужураштырган.
  "Профессионал байырлалыңар-биле Силерге байыр чедирер дээш келдим. Силерниң күш-ажылыңар дээш сеткилдиң ханызындан өөрүп четтириишкинни илередип көрейн. Эмчилер хомудай бербес боор, эмчи сестраларының ажылындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. Амыр эвес үеде чурттап турар бис, ажыл-ижиңерге бердингениңер, профессионал чорууңар, харыысалгаңар дыка чугула. Ооң ачызында ие-чаш камгалалында көргүзүглер экижээн, ынчап кээрге адырда байдал база. Бодунарның шалып ишчи ажылыңар-биле республиканы деткип чорууңар дээш четтирдивис! Тывавысты улам хөгжүдер дээн силерниң бөгүнгү ажылыңарга четтирдивис!" – деп, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол эмчи сестраларынга чугаалаан. 
 Республика Баштыңы-биле ужуражылга үезинде регионда чурттакчы чоннуң өлүп-хораар чоруун эвээжедир, оларның назынын узадыр талазы-биле хемчеглерниң дугайында чугаалашкан. Тывада Медицина сестраларының ассоциациязының удуртукчузу Шораана Монгуш Томскиниң специалистери-биле дуржулга солчур курстарны организастаарынга деткимчени көргүзерин Шолбан Кара-оолдан дилээн. Оон аңгыда кадык камгалал адырын сайзырадырының болгаш дүрген дуза чедирериниң шынарын экижидериниң дугайында айтырыгларны база чугаалашкан. Ужуражылга үезинде эмчи сестраларының ажылы минута дургузунда-даа соксаваан. Харыысалгалыг улуг эмчилер болгаш эмчи сестралары аарыг кижилерин хайгаарал чокка арттырбааннар.
 "Бистиң ажылывысче кичээгейиңер дээш улуу-биле четтирдивис, Шолбан Валерьевич. Эмчи сестраларының хүнүнде биске келир үени тып, коллегларывыска байыр чедирип келгениңерге, канчаар-даа аажок өөрүп тур бис. Сонуургаан айтырыгларывыска харыылап, ужуражып келгениңер дээш четтирдивис " – деп, Елена Филимонова чугаалаан. 
 Елена Филимонова бо чылдың марттан ук албан черин удуртуп турар. Ооң мурнунда турган даргазы - Шолбан Хопуяны ТР-ниң Чазааның Даргазының соцал адыр харыылаар оралакчызынга томуйлаан. Ужуражылгада ол база киришкеш, эмчи сестраларының хүнүн чылдың-на демдеглеп, чогаадыкчы мөөрейлерни эрттирири чаңчыл апарганын демдеглээн. 
 Перинаталдыг төптүң эмчи сестралары оларның профессионал байырлалында кичээнгейни салып, байыр чедиргени дээш Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолга өөрүп четтиргенин илереткеннер.

Возврат к списку