Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан

Тывада аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан 16.05.2017
 "Азия төвү" скульптурлуг комплекске 19 аныяк өг-бүлеге чуртталга байдалын экижидер херечилелдерни тывыскан. 
 Херечилел бажың садып азы тударынга социал төлевирни алыр эргени бээр. Республиканың муниципалитет бүрүзү - 17 кожуун, Кызыл биле Ак-Довурак хоорай округтары өг-бүлелерни киирген. Тывада чарлаттынган Аныяктарның бот-идепкейиниң чылында, Бүгү-делегейде өг-бүле хүнүнге тураскаадып байырымныг хемчегни эрттирген.
 Чазак Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак программаның киржикчилеринге республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адындан байырны чедирген.  
 "Бистиң амыдыралывыста өг-бүле кол черни ээлеп турар. Өг-бүле бүрүзү ажы-төлүн өстүрүп кижизидер чаглактыг, бажыңныг болур ужурлуг. Кризис үезинде боду бажың садып алыры ындыг-ла белен эвес айтырыг. Тыва Республиканың Чазааның удуртулгазы бистиң бюджедивис дотациялыг-даа болза, аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар айтырыгже улуг кичээнгейни салган. Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программа сөөлгү чылдарда республика деңнелинде чогумчалыг күүсеттинип турар. Тыва 2011 чылдан программа күүселдезинде киржип эгелээн, бо чылдар дургузунда 500 ажыг өг-бүле боттарының чуртталга байдалын экижиткен» - деп, Органа Натсак демдеглээн. 
 Бо чылын 227 өг-бүлени программага киржир кылдыр шилээн. Бүгү-делегейде өг-бүле хүнүнге тураскаадып шупту муниципалиттер херечилелдерни тывыскан. А 18 өг-бүле найысылалда «Азия төвү» комплекске байырлыг байдалда херечилелдерни алыр аас-кежиктиг болган. 
 «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программаның боттаныышкынында киржип турар кижилерге улуу-биле өөрүп четтиргенимни илередийн. Бүгү-делегейде өг-бүле хүнү-биле шуптуңарга байыр чедирип тур мен. Өг-бүлеңерге аас-кежикти, кежик-чолду, чедиишкиннерни күзедим! Силерниң аал оранынарга база Силерниң өг-бүлелерге тайбың өктерезин. Улуу-биле четтирдим!» - деп, программаның Кызыл хоорайдан киржикчизи Дмитрий Василовский чугаалаан.  
 Дмитрий биле Шенней Василовскийлерниң өг-бүлези үш ажы-төлдүг. Өг-бүлениң эр ээзи Пенсия фондузунуң салбырында ажылдап турар. Уругларының иези узун шөлээде. Василовскийлерниң өг-бүлези алганы күрүне деткимчезин ипотека чээлизин дуглаарынга ажыглаар. 
 143 өг-бүле күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизин бажың тудуунче киириштирер дээнин ТР-ниң Тудуг болгаш ЧКА яамызы дыңнаткан. Программа иштинде программа күүселдезиниң акша-хөреңгизи-биле бо чылын 10 муң дөрбелчин метр чурттаар оран-сава тудуун кылыр. 65 өг-бүле ипотека чээлизин төлээринче акшазын киириштирер. 19 өг-бүле бирги азы ийиги рыноктан бажыңны садып алыр бодалдыг. Аныяк өг-бүлелер Тыва Республиканың иштинге субсидиязын ажыглаар. 
 «Улуу-биле четтиргенимни илередип көрейн. Мындыг дузаны алгаш, камгалалдыг ышкаш апаар-дыр сен. Бо программаның күүселдези – аныяк өг-бүлелерге камгалал болгаш деткимче-дир. База катап четтирдим. Өг-бүле хүнү-биле!» - деп, Эрзин кожуундан Чейнеш Бавуу байырны чедирген.  
 113,9 млн. рубль – программа акшаландырыышкынының ниити түңү ол. Ооң 51 млн. ажыг рубли – федералдыг бюджеттиң акша-хөреңгизи, 40 млн. рубльди – Тыва Республиканың бюджединден аңгылаан, муниципалитеттерниң бюджеттери 22 млн. хире рубльди хандырган. Программа иштинде программа күүселдезинде Тываның 19 муниципалитеттери: 17 кожуун биле ийи хоорай округу - Кызыл и Ак-Довурак киржип турар.

Возврат к списку