Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан

Тывада өртке удур онза байдал чурумун июнь 4-ке чедир узаткан 16.05.2017
 Республика девискээринде өртке удур онза байдалдың чурумун июнь 4-ке чедир узадыр шиитпирни Тываның Чазаа хүлээп алган.
  Ооң мурнунда ол чурум апрель 24-тен май 14-ке чедир күштүг турган. Агаар-бойдустан болур өрттер байдалының нарыыдааны-биле, ындыг шиитпир хүлээп алдынганын ТР-ниң Күрарга-арыг комитеди дыңнаткан. Эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге, өрттер 27 турганындан 24 чедир эвээжээн-даа болза, ооң шөлдери улгаткан. 2016 чылдың майга чедир 776,1 га шөлде арга-арыг өрттери-биле катай, ниитизи-биле 871,1 гектар шөлге өрттер үнген болза, бо чылын арга-арыг зоназында 938,3 га черлер-биле кады, 1139,3 гектар шөл өрттенген.  
 Арга-арыг камгалаар база территорияларда өртке удур чаагайжыдылга ажылдары кылыр организациялардан аңгыда, июнь 4-ке чедир шупту хамаатыларның база юридиктиг черлерниң арга-арыгже кирерин хораанын Күрүнениң арга-арыг комитеди дыңнаткан. 
 Арга-арыгга база көдээ ажыл-агыйга ажыглаар шөлдерге, мал одарларынга одаг кыпсыры, кургаг сиген, бок өрттедири хоруглуг. Онза чурум үезинде арга-арыгже кирер эрттирилге чөпшээрелин бээрин ведомствонуң специалистери түр соксаткан.

Возврат к списку