Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген

Тыва МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан регионнар санында кирген 17.05.2017
 Бо чылдың май 4-те Россияның Президентизи Владимир Путин Күрүне чөвүлели биле Россияның Президентизиниң чанында Чурттуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай сорулгалыг көргүзүглерин чедип алырынга мониторинг талазы-биле комиссияның каттышкан хуралын эрттирген. Ол хуралга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен.
  Аңаа хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер четкизи таварыштыр күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза чедирилгезин база ол ачы-дузаларның шынарынга үнелел бээр механизмнерни киирери дээн ышкаш, чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
 Күрүне чөвүлели 2017 чылдың бирги кварталында, Россия Федерациязының субъектилеринде эрге-чагырга органнарының «чаңгыс соңга» таварыштыр күрүне ачы-дузаларын көргүзерин организастаар талазы-биле хемчеглерниң күүселдезин сайгарып көрген. Россияда ортумак көргүзүг 78 хуу болза, Тыва Республика 85,34 хууну алган. Регион ынчангаш МФЦ четкилерин тургузар база хөгжүдер ажыл-чорудулганы бедик деңнелге организастаан 44 субъектиниң санынче кирген. 
 МФЦ четкилерин республикада 2011 чылдан тургузуп эгелээн, а 2014 чылда ол чаңгыс аай аянче шилчээн. Дерилгени чорударынга төлевилелдиң улуг социал ужур-утказын өөренип көрген: МФЦ-ниң салбырларында манаар черлер, уруглар булуңнарындан аңгыда, кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг хамаатыларның төптер болгаш офистерге чедериниң эптиг аргаларын шиитпирлээн.  
 Тывада хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптер шапкын хөгжүп турар. Шенелде чорудар 39 регионнуң санынче Тыва киирген соонда, республика сайгарлыкчы чорукту деткииринче угланган «МФЦ бизнеске» деп федералдыг төлевилелди боттандырып эгелээн. Амгы үеде бизнес-офисти тургузуп, ону ажылдадырының «орук картазын» бадылаан; биче сайгарлыкчы чоруктуң төлээлеринге күрүне, муниципалдыг болгаш өске немелде ачы-дузаларның даңзызын ылавылаан; бизнес-офистиң турар черин тодараткан; эт-сеп болгаш оргтехниканы саткан; МФЦ операторларынга өөредилгени эрттирген.
 Тываның Харылзаа яамызы «МФЦ бизнеске» төлевилелди боттандырарынга 12,5 млн. рубль акшаны 2017 чылдың январьда камгалап алганын сагындыраал. Регионнуң Информатизация болгаш харылзаа яамызы төлевилел удуртулгазы-биле ол төлевилелди боттандырып, биче сайгарлыкчы чоруктуң төлээлеринге болгаш сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы чаа-ла эгелээрин планнап турар кижилерге күрүне, мунициципалдыг болгаш өске-даа ачы-дузаларның 200 аңгы хевирин көргүзеринге 10 универсалдыг «соңгаларны» ажыдар.

Возврат к списку