Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамбаның мөчээни-биле кажыыдалын илереткен

Тываның Баштыңы тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамбаның мөчээни-биле кажыыдалын илереткен 19.05.2017
 Тыва журналистиканың хоочуну Владимир Федорович Чадамба мөчээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чок болган кижиниң төрел болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен.  
 «Харааданчыг-дыр. Бүгү чуртталгазын журналист ажылга бараалгадып, сөөлгү хүннеринге чедир чон аразынга ажылдап чораан Владимир Федорович Чадамба 68 харлап бар чорааш мөчээн. Ол муң-муң статьяларны, репортажтарны, чурумалдарны, фельетоннарны, очерктерни арттырган. Чурук тырттырарынга хандыкшылдыг, тыва хүреш дугайында номнарны бижип, 1990 чылдарда конститусчу эде тургузуушкуннарга киришкен. Тываның чону ону эки таныыр деп бодаар мен. Владимир Федоровичиниң төрел болгаш чоок кижилеринге, кады ажылдап чораан эш-өөрүнге ханы кажыыдалды илередип, оларның эгиттинмес чидирииин үлештим» -деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.  
 Владимир Федорович бодунуң амыдыралының 45 чылын тыва журналистикага берген. Республиканың кол солуннары «Шын», «Тыва Республика» солуннарның бирги удуртукчузу бооп ажылдап чораан. В.Ф. Чадамба «Шын» солунну удуртуп чорда, республикада өг-бүлелерниң ийиниң бирээзи-ле чагыдылгалыг турган болгаш ооң бир үнер саны 30 муң четкен.  
 Солун ажылындан аңгыда, 12 уран-чечен публицистиг номнарны ол бижээн. «Тыва черде Б.Н Ельцинниң ужуражылгазы» барымдаалыг ному номчукчулар ортузунда нептереңгей номнарның бирээзи. Журналист Владимир Чадамба «Торгу оруу-биле» деп номунда амгы российжи-кыдат, российжи-моол харылзаалары көргүскен. Бо чурттарда бөгүнгү ажыл-чорудулганың ук төөгүзү, аңгы-аңгы адырларда кады ажылдажылганың хевирери ону сонуургаткан. Ол бүгүнү Тываның даштыкы-биле экономиктиг харылзаазы-биле холбап бижээн. 
 2000 чылда В.Чадамба «Чүс чылдың мөгелери» деп номну чырыкче үндүрген. Ында спорттуң национал хевири – хүрешке тыва черниң шыырак дээн мөгелерин төөгээн. Республиканың дыка хөй школаларында ол номну өөредилгеде ажыглап турар. 
 Владимир Федорович Тыва Республиканың күрүне ному – «ХХ чүс чылдың шылгараңгай кижилери» номнуң тургузукчузу болгаш редактору.  
 Сөөлгү чылдарда В.Ф.Чадамба «Шын» солуннуң редакциязы-биле сырый харылзаалыг ажылдап, материалдарын парладып, аныяк журналистерге бодунуң арга-дурдургазын дамчыдып берип чораан.  
 Владимир Федорович Чадамба Каа-Хем кожууннуң Чыргаланды суурга төрүттүнген, 1974 чылда Ленинградтың күрүне университедин, 1984 чылда Новосибирскиниң дээди партия школазын дооскан. Өөнүң ишти, үш ажы-төлү, хөй санныг уйнуктары арткан.
 Сөөлгү оруунче май 20-де 10 шакта, Кызыл хоорайда Кочетов кудумчузу, 3а бажың, 10 дугаар квартирадан үдээр.

Возврат к списку