Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн

Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн 23.05.2017
 Тыва Республиканың Чазааның чанында Экономиктиг чөвүлел хуралының түңнели-биле, улуг компанияларга ажылдаар профессионал кадрларны школадан эгелеп белеткээр инженер-технологтуг («шахтер») класстарны ажыткан.  
 Тыва Республиканың Экономика база Өөредилге болгаш эртем яамылары кады Тывада «шахтер» класстар төлевилелин боттандырып турар.  
 Эрткен өөредилге чылында республиканың 5 школазынга «шахтер» класстарга 100 хире өөреникчи өөренип турган болза, бо өөредилге чылында 9 школа 214 өөреникчини хаара туткан. 
 Амгы үеде республиканың 6 кожуунунда база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларда 10 санныг класста 7-9 классчы 214 өөреникчи өөренип турар. Кызылдың 15 дугаар лицеинде, Ак-Довурактың 4 дугаар школазында, Таңдының Бай-Хаак, Чеди-Хөлдүң Хову-Аксы, Кызыл кожууннуң Каа-Хемниң № 1 биле №2, Элегес-Аксы, Барыын-Хемчиктиң Кызыл-Мажалыктың № 1, Чөөн-Хемчиктиң Чадаананың № 3, Каа-Хемниң Сарыг-Септиң №2 школаларда шахтер класстар ажыттынган.  
 Ак-Довурак хоорайның, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем биле Кызыл кожууннарның школаларында 7-8 класстарның 5 «шахтер» командалары инженер-технологтуг («шахтер») класстарның II республика следунга киришкен. 
 Республиканың даг-тывыш үлетпүр бүдүрүлгелериниң төлээлери: «Майнинг» чылыг-энергетика үлетпүр компаниязы» КХН-ниң чиңгине директору Виктор Акименко, «Межегейхөмүр» хөмүр-даш компаниязы» КХН-ниң чиңгине директорунуң оралакчызы Кат Ооржак, "Тываэнерго" ААН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Валерий Сатриванов олар слеттуң хүндүлүг аалчылары болганнар.  
 Тыва Республиканың Баштыңының Чөвүлекчизи Анна Потапова биле Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден байырны чедирген.
 Школаның фойезинге Тываның күрүне университединиң даг херээниң кафедра башкылары школачыларга мастер-класстарны, а Ак-Довурактың даг техникумунуң башкылары болгаш студентилери техникумда өөредип турар мергежилдерниң дугайында таныштырылганы кылып, даг-тывыш адырының өөредилге черинче дужаап кирип алырынче оолдарны кыйгырган. 
 Делгелге соонда, командалар боттарының төлевилелдерин таныштырып, ону камгалаан. Кызыл кожууннуң Каа-Хемниң 1 дугаар школазының өөеникчилери бажыңга кылып болур физиктиг шенелделерни көргүскен.  
 Кызыл-Мажалык школазының өөреникчилери «Экология болгаш асбест» деп темага төлевилелди камгалаан. Ак-Довурактың 4 дугаар школазының өөреникчилери хөмүр-даш казып тып турар черлерже экскурсия маршрудун сонуургаткан. Чадаананың 3 дугаар школазының командазы төлевилелин «Чадаананың кара алдыны» деп адаан. Сарыг-Септиң 2 дугаар школазының темазы - «Ооң тергиидели – хөмүр». 
 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы шупту командаларга слетка киришкен дугайында сертификаттарны база чурагайлыг фотоаппарат шаңналдарны тывыскан. 
 Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева, слеттуң хүндүлүг аалчылары Межегейхөмүр» хөмүр-даш компаниязы» КХН-ниң чиңгине директорунуң оралакчызы Кат Ооржак, "Тываэнерго" ААН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Валерий Сатриванов уругларга өртектиг белектерни тывыскан. 
 Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурнуң школазында инженер-технологтуг «шахтер» класска доктаамал ажылды чорудуп турары дээш, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы «Майнинг» чылыг-энергетиктиг үлетпүр компаниязы» КХН-ниң чиңгине директору Виктор Акименкога өөрүп четтириишкин бижиин тудускан.

Возврат к списку