Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр

Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр 23.05.2017
 Тывада хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдааны эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган. 
 Бо хүнге чедир Красноярск крайдан, Новосибирск, Кемерово областардан, Бурят база Хакас республикалардан, ол ышкаш Моолдан командалар киржир чагыгны кииргенин, маргылдааның оргкомитет удуртукчузу, республика чазааның даргазының оралакчызы Шолбан Хопуя дыңнаткан.
 ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт яамызының медээзи-биле алырга, турнирниң шаңналы дээш 150 хире мөге хүрежир. Ылаңгыя аныяк мөгелерге ол дыка улуг ужур-уткалыг, маргылдаага тиилээр болза, Россия Федерациязының спорт мастериниң нормативи күүсеттинер.  
 «Азия төвү» маргылдаага чемпионнаары ындыг-ла амыр эвес, күштүг, алдар-аттыг мөгелер докмаамал киржип чедип келири чаңчылчаан. Чүгле Тывадан безин российжи хевистиң «сылдыстары», хостуг хүрешке Россияның национал чыынды команда составының кежигүннери Омак Сюрюн, Начын Куулар, Хүреш-оол Дондук-оол, Меңги Мортуй-оол, Белек-оол Кужугет хүрежир. 
 Маргылдаа «Херел» спорт залынга эртер. Чаңчыл езугаар, республиканың тыва хүреш маргылдаазы база болур. Турнирниң база тыва хүрештиң салыгларын көрүксээн кижилер шупту көөр кылдыр, тус черниң телеканалдарынга база Интернетке болгаш хоорайның кудумчуларда экраннарга онлайн дамчыдылганы организастаарын республиканың чазаа дааскан.  
 Хостуг хүрешке «Азия төвү» бүгү-российжи маргылдааның төөгүзүнден: 
 1980 чылда Александр Доржу 48 килге ССРЭ-ге чемпионнааш, чурттуң чыынды командазының составынче кирген соонда, Тывага хостуг хүрештиң тергиидели эгелээн. А. Доржу 1983 чылда Европага чемпионнаан, 1986 чылда Делегей чемпионадының мөңгүн медалын чаалап алган, Делегей Кубогунуң үш дакпыр эдилекчизи болган. Аңаа «ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери», ооң тренери В. М Оюнга «РСФСР-ниң алдарлыг тренери» аттарны тывыскан.  
 1990 чылдарда А.Доржуну төлептиг аныяк мөгелер солаан. Аныяктар ортузунга Европаның бирги чери дээш маргылдааның тиилекчизи, Атлантыга XXVI Олимпийжи оюннарның киржикчизи, Россия чемпионаттарының болгаш бирги чери дээш маргылдааларның хөй дакпыр чемпиону, Делегей Кубогунуң эдилекчизи, биче чурттар аразынга Европа чемпиону, делегей чергелиг спорт мастери Чечен-оол Монгушту чоргаарал-биле адаалыңар. Ол ышкаш делегей чергелиг спорт мастерлери Биче-оол Буян, Доржу Артыш, Ондар Аян-оол, Томбулак Артыш, Делгер-оол Аяс болгаш өскелер-даа бар. 
 2000 чылдан эгелеп хостуг хүреш чаа чадаже кирген. Херээженнер ортузунга хүреш сайзыраан. Тываның чоргааралы, хостуг хүрешке Россияның алдарлыг спорт мастери Лориса Ооржак Россия чемпионаттарынга болгаш бирги чери дээш маргылдааларга 18 катап чемпионнаан, ол — Европаның беш дакпыр чемпиону, херээженнер ортузунга Европаның үш дакпыр чемпиону, Делегейниң мөңгүн медалының эдилекчизи.  
 Россияның чыынды эр командазында хостуг хүрешке Россияның алдарлыг спорт мастери Опан Сат кирген. Ол Европага үш катап чемпионнаан, Делегей Кубогунуң эдилекчизи, Россия чемпионаттарының хөй дакпыр тиилекчизи.  
 Бөгүнде республикада 10 муң хире оолдар, уруглар 22 ДЮСШ-ларда, Спортчу белеткел төптеринде, Олимпийжи курлавыр училищезинде болгаш республиканың өске-даа өөредилге черлеринде хостуг хүреште белеткенип турар. Хостуг хүрешти сайзыраткан үеден эгелээш, Тывада 4 кижи РФ-тиң алдарлыг тренерлери, 1 кижи ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери, 2 кижи РФ-тиң алдарлыг спорт мастерлери, 10 кижи делегей чергелиг спорт мастерлери, 300 ажыг кижи ССРЭ-ниң, РФ-тиң спорт мастерлери болган. Үстүнде ады кирген спортчулар хостуг хүрешке «Азия төвү» бүгү-российжи турнир таварыштыр спортчу мергежилин бедидип, чедиишкиннерге төлептиг болган.

Возврат к списку