Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген

«Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени-биле шаңнатканы дээш байыр чедирген 30.05.2017
 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга база элээн каш регионнарның губернаторларынга бедик күрүне шаңналдарын тывыскан. Россияның Президентизи Владимир Путин «күш-ажылчы чедиишкиннери, идепкейлиг хөй-ниити ажыл-чорудулгазы дээш» Найырал ордени-биле регионнуң удуртукчузун шаңнаан. 2017 чылдың январьда ол дугайында чарлыкка атты салган. 
 «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору Олег Бударгин регионнуң удуртукчузунга байырны чедирген:  
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Силерге Найырал орденин тывысканы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Бедик күрүне шаңналын тывысканы, Ада-чурттуң чаагай чоруу дээш Силерниң ак-сеткилдиг ажыл-албаныңарга болгаш Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң амыр-тайбыңын, эп-найырлалын, националдар болгаш шажыннар аразында чаңгыс эвин быжыглаарынга киирген үлүг-хууңарга улуг үнелел. Силерге сыныш чок амыдыралчы күчү-күштү, быжыг кадыкшылды, чаа-чаа тиилелгени күзедим! Хүндүткел-биле, «Россеть» ПАН-ның чиңгине директору О. Бударгин» 
 Тываның Баштыңынга Күрүне Думазының депутаттары, губернатор коллегалары, федералдыг ведомстволарның удуртукчулары база байырны чедирген.
  «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Күрүне шаңналы – Найырал ордени-биле шаңнатканыңар дээш чылыг байыр чедиириишкинин хүлээп ап көрүңер! Сеткилвис ханызындан быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чаагай чорукту, Тыва Республиканың чаагай чоруу дээш ам-даа үре-түңнелдиг ажыл-ишти, салдынган сорулгаларыңар чедиишкинниг күүсеттинип чоруурун күзедим. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге эң-не чырык чаагай күзээшкинер-биле» - деп, Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу байырында бижээн.

Возврат к списку