Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн

Тывада санитарлыг авиация вертоледу ужуп эгелээн 30.05.2017
 Май 26-да, медицина дериг-херекселдери-биле чепсегленген санавицияның тускай вертоледу бирги ужудуушкунну кылган. Ооң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Барыын-Хемчик кожууннуң эмнелгезинде бедик технологиялыг эмчи дузазын көргүзер арга чок болганындан, республика эмнелгезиниң хан-дамыр төвүнге чартыктаан аарыг кижини чыттырары-биле вертолетка эккелген.  
 Он-он чедери берге суурларлыг, а 13-үнче орук чок Тывага бо чугула болуушкун болган деп, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Бо үеге чедир республикада санавиация ролюн анаа вертолет күүседип, чүгле аарыг кижини төпче эккеп турган. Тывада санитарлыг авиацияны федералдыг программа күүселдези-биле хөгжүдүп, тускай эмчи дериг-херекселдери-биле дериттинген МИ-8 вертолетту ажыглап эгелээни бо. Вертолеттуң бортунда аар аарыг кижиге дүрген дуза көргүзериниң шупту херек чүүлдери бар.
 «Дүрген дузаның» ужудуушкунун федералдыг болгаш регион бюджеттериниң акша-хөреңгизи-биле чорудар. 2017 чылда ынаар 129 млн. рубльди тускайлаан, бир ужударда-ла үш шак болур 200 хире ужудуушкунга ол чедер. Ооң мурнунда санитарлыг авиацияны республика акша-хөреңгизи-биле тудуп, вертолет чылда 15-20 кыйгыртылганы хандырып турган.
  Ам вертолетту чүгле Тыва иштинге эвес, херек апарган таварылгада кожа регионнарның медицина төптеринче аар аарыг кижилерни чедирер дээш ажыглаарын планнаан. Красноярскиниң улуг эмнелгелери-биле ындыг кады ажылдажылга керээзин чарган, Новосибирск облазының эмнелге албан черлери-биле чугааны чорудуп турар. 
 Россияның Президентизи Владимир Путин бодунуң Айыткалында ол федералдыг программаны чугаалаан, ооң ачызында республика санитарлыг авиацияны хөгжүдер арганы алганын сагындыраал. 2017 чылда Тыва-биле кады РФ-тиң 34 субъектизинде программа күүсеттинип эгелээн. 
 Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол соцчеткилерде мынчаар бижээн: 
 - Бисте езулуг санавиация ам-на ажылдап эгелээн! Аар аарыг кижилерниң амы-тынын камгалаарынга херек медицина дериг-херекселдери-биле чепсегленген агаар «дүрген дузазы» - тускай вертолет май 26-дан эгелеп республикада ужудуп эгелээн. Бирги дүрген дуза ужудуушкуну – бажынче хан чүгүрген аарыг кижини Барыын-Хемчиктен Кызылче эккелген, ам хан-дамыр төвүнүң эмчилери ооң амы-тынын алыр дээш туржуп турар. Ооң мурнунда ындыг аар аарыг кижилерни МИ-8 вертолетта реанимация дериг-херекселдери чок болганындан, улуг эмнелге төвүнге чедирип алыры дыка берге турган. Ам берге аарыг кижилерниң кадыын хайгаараарынга шупту байдалдарны ужуп чоруур палатада тургустунган. Вертолет федералдыг болгаш республика бюджеттеринден субсидия акшазы-биле 200 катап, барык хүннүң чыгыы ужуп үнер. Эки үүле-херекти бүдүрүп алган-дыр бис, чаңгыс чер-чурттуглар!

Возврат к списку