Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы 55-ки мотоадыгжы бригаданың шериглеринге чайгы өөредилге эгелээни-биле байырны чедирген 01.06.2017
 Тывада 55-ки мотоадыгжы (дагжы) бригада доктаамал черинде келген соонда, өөредилгениң чайгы бирги курстары эгелээн. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн шериг кезээнге чорааш, бригаданың дайынчыларынга бо болуушкун-биле байырны чедирген.
  Чазак Даргазы өөредилгеге, дайынчы белеткелге болгаш спортка чедиишкиннерни хуу составка күзээн. «Бистиң чуртувустуң камгалал сайыды, Россияның Маадыры Сергей Кужугетович Шойгунуң төрээн чуртунда албан хүлээлгени эрттирип турарыңарны утпаңар. Алдар болгаш улуг харыысалга-дыр» - деп демдеглээн.
 Бригада 2015 чылда тургустунганын сагындыраал. Тываның найысылалынга шериг хоорайжыгажының тудуу чоруп турда, бригаданың шериг албанныглары өске регионнарда кезектерниң өөредилге төптеринге, Нижнеудинскиге турган. Тыва даг адыгжылары эрткен чылдың декабрьда доктаамал турар черинде турумчаан. Бөгүн бригадада 1500 ажыг кижи албанын эрттирип турар, оларның муң ажыы – Тываның чурттакчылары. 
«Шериг хоорайжыгажының өзүп олурарын, чүнү-даа мурнай, оолдарывысты көөрге – чоргааранчыын! Камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгунуң ат-алдарын бистиң даг адыгжыларывыс төлептиг тудуп турар. Бригада «аныяк»-даа болза, «Тайбың хүлээлге» болгаш «Камгалал шугуму» база Шанхай кады ажылдажылга организациязының киржикчилери күрүнелерниң чепсектиг күштериниң делегей чергелиг кады өөредилгелери дээн ышкаш улуг шериг өөредилгелеринге киржип четтигипкен. Шериг эксперттер бригаданың дайынчы белеткелиниң деңнелин «тергиин» деп үнелээн! Ынчап кээрге бригада эгезинден-не профессионал чоруунуң бедик деңнелин тудуп турар. Кажан-даа ону бадырбазын, харын-даа чылдан чылче улам бедиирин бүзүрээр мен! Эрлер, ынчаар тудуңар!» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
 «Шериг кезээ аныяк-даа болза, «Тайбың хүлээлге» болгаш «Камгалал шугуму» деп ОДКБ чурттарының делегей чергелиг өөредилгеринге база ШОС-туң киржикчилери күрүнелерниң чепсектиг күштериниң дайынчы белеткели дээн ышкаш улуг шериг өөредиглеринге киришкен. Шериг эксперттер бригаданың дайынчы белеткелиниң деңнелин «тергиин» деп үнелээн.  
 Бригада 2016 чылда оон аңгыда Иркутск облазының камгалакчыларынга арга-арыг өрттерин узуткаарынга улуг дузаны көскен. Бригаданың дайынчылары спортта база шылгараңгай көргүзүглерлиг. Оларның аразында – хостуг хүрешке, сумога, каратэге Россияның, Европаның чемпионнары, делегейниң бирги дээш маргылдааларның тергииннери бар.

Возврат к списку