Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акциязы чоруп турар

Тывада "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акциязы чоруп турар 21.08.2017
 Бөгүн Тыва Республиканың шупту кожууннарында база Кызыл хоорайда "Школаже белеткениринге дузалаш" деп ачы-буян акциязы эрттип турар. 
 Амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерге дуза кадып, чаа өөредилге чылынче белеткежири – акцияны эрттирип турарының чылдааганы ол. Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ачы-буян акциязынга киржиринче албан черлерин болгаш организацияларны, ол ышкаш чурттакчы чонну чалап тур.  Өөренирде кедер идик-хеп, чүктээр сумка, канцеляр херекселдери, уран чогаадылгага херек чүүлдер дээш кандыг-даа дузаламчыны эккеп болур. 
  Дараазында адрестерде чыылда пунктулары ажылдап турар:
 1. Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 35, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы;  
2. Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, б. 2, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы; 
 3. Кызыл хоорай, Дружба кудумчузу, Кызыл хоорайның чонну ажылга хаара төвү  
4. Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, 1 «б», кабинет 218, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы; 
 5. Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 32, Кызыл хоорай мэриязы;  
6. Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 29, Кызыл хоорай мэриязының социал политика департаментизи; 
 7. Кызыл хоорай, Бай-Хаакская кудумчузу, б. 6;
 8. Ак-Довурак хоорай, Ленин кудумчузу, б. 16; 
 9. Каа-Хем суур, Щорс кудумчузу, б. 10;  
10. Каа-Хем кожуун, Сарыг-Сеп суур, пер. Медицинский, 2; 
11. Туран хоорай, Комсомольская кудумчузу, б. 86;  
12. Чаа-Хөл суур, Сундуй Андрей кудумчузу, б. 2; 
 13. Мугур-Аксы, Кошкар-оол кудумчузу, б. 33;
 14. Бай-Хаак суур, Пушкин кудумчузу, б. 20 «а»;  
15. Сүт-Хөл кожуун, Суг-Аксы суур, Набережная кудумчузу, б. 55 «а»;  
16. Эрзин, Салчак Тока кудумчузу, б. 37; 
 17. Хову-Аксы суур, проспект Мир а, 31 «а»; 
 18. Чадаана хоорай, Шахтерская кудумчузу, б. 1; 
19. Кунгуртуг суур, Комсомольская кудумчузу, б. 1;
 20. Тоора-Хем суур, Октябрьская кудумчузу, б. 11;  
21. Кызыл-Мажалык суур, Чургуй-оол кудумчузу, б. 60;  
22. Тээли суур, Серен Дондуп кудумчузу, б. 11; 
 23. Хандагайты суур, Вокзальная кудумчузу, б. 1; 
24. Шагаан-Арыг хоорай, Строитель кудумчузу, б. 10.

Возврат к списку