Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Таңдыда читкен оолдар боттары чанып келген

Таңдыда читкен оолдар боттары чанып келген 25.08.2017
 Таңдының аргазынга аза берген 10-14 харлыг оолдар боттары Дүрген суурже чанып келгеннер. Август 25-те 02.30 минута турда, оларның читкениниң дугайында дыңнадыг Кризистиг байдалдарда удуртулга төвүнге келген. Оолдар боттары пөш тооруу чыыр дээш аргаже киргеш, кежээ ээп келбейн барганнар. 
 "Аас-кежик болуп, Таңдыда оолдар-биле шупту чүве анаа. Оолдар боттары чанып келгеннер. Оперативтиг хөделип, бүгү күштерни мөөңнээринге белен болганыңар дээш, шуптуңарга четтирдим. Чаңгыс чер-чурттуглар, ал-бодуңарны база ажы-төлүңерни камнап чоруңар. Орук чоруурда чедер чериңерни, маршрудуңарны чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанының специалистеринге дыңнадырын утпаңар» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогуңарда бижээн. 
Республика удуртукчузу дилээшкин бөлүүнден ажылды күштелдирерин дилээн турган. Россияның ОБЯ-ның Тываның дилээшкин-камгалал отрядының бөлүк камгалакчылары ол черге ажылдаан. ХК база ОБ албанының камгалакчылары, Россияның ОБЯ-ның ТР-де Кол эргелелиниң Кризистиг байдалда удуртулга төвүнүң бөлүү оларга каттышкан. Полицияның кинологтуг бөлүү, чагырга ажылдакчылары, волентерлер база оолдарның төрелдери дилээшкин ажылынга киришкен. Техника аймаан, ужудукчу чок ужар аппаратты ажыглаарын планнап турган.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чондан тус черлерде чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынга арга-арыгже кирерде демдегледип ап турарын дилээн. ЧДДА-га харылзаа тудар аргазын, оруунуң маршрудун, кайы хиреге чедерин айтып каары артык эвес деп, Тываның ХК база ОБ албаны дыңнаткан.  
Муниципалдыг чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанының дежурныйларының дугаарлары:  
1) Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 32, каб. 03 (Кызыл хоорайның мэриязы), 8(394-22) 2-31-42. 
2) Ак-Довурак хоорай, Комсомольская кудумчузу, б. 3 (чагырга бажыңы), 8(394-33) 2-17-31. 3) Өвүр кожуун, Хандагайты суур, Ленин кудумчузу, б. 1, 8 (394-44) 2-11-15.  
4) Бии-Хем кожуун, Туран хоорай, Советская кудумчузу, б. 8, 8(394-35) 2-14-16, 8-923-382-02-06. 
5) Сүт-Хөл кожуун, Суг-Аксы суур, Бюрбю кудумчузу, б. 16 8 (394-45) 2-12-45, 8-929-317-62-81. 
6) Каа-Хем кожуун, Сарыг-Сеп суур, Енисейская кудумчузу, б. 143, 8(394-32) 2-26-94.  
7) Чеди-Хөл кожуун, Хову-Аксы суур, Интернациональная кудумчузу, б. 1, 8(394-52) 2-25-01.
 8) Чаа-Хөл кожуун, тел. 8(394-43) 2-13-15, 8-923-546-12-93. 
9) Тожу кожуун, Тоора-Хем суур, Комсомольская кудумчузу, б. 29 (районо бажыңы), 8(394-50) 2-15-15, 8-962-064-4478.  
10) Мөңгүн-Тайга кожуун, Мугур-Аксы суур, Саны-Шири кудумчузу, б. 42 (чагырга бажыңы), 8(394-51) 2-24-67, 8-913-358-2868. 
11) Бай-Тайга кожуун, Тээли суур, Комсомольская кудумчузу, б. 19 (чагырга бажыңы), 8(394-42) 2-10-12.  
12) Улуг-Хем кожуун, Шагаан-Арыг хоорай, Магистральная кудумчузу, б.15 (ӨК баазазында), 8(394-36) 2-16-17. 
13) Тес-Хем кожуун, Самагалтай суур, А.Ч. Кунаа кудумчузу, б. 58 (чагырга бажыңы), 8(394-38) 2-13-79.  
14) Эрзин кожуун, Эрзин суур, Комсомольская кудумчузу, б. 29 (чагырга бажыңы), 8(394-39) 2-23-75, 8-923-558-9707.  
15) Таңды кожуун, Бай-Хаак суур, Оюн Дамчай кудумчузу, б. 45, каб. 1, 8(394-37) 2-10-45. 16) Чөөн-Хемчик кожуун, Чадаана хоорай, Ленин кудумчузу, б. 42 (чагырга бажыңы), 8(394-34) 2-11-52. 
17) Тере-Хөл кожуун, Кунгуртуг суур, Комсомольская кудумчузу, б. 62 (чагырга бажыңы). 18) Барыын-Хемчик кожуун, Кызыл-Мажалык суур, Чадамба кудумчузу, б. 40, 8(394-41) 2-10-12. 
19) Кызыл кожуун, Каа-Хем, Шахтерская кудумчузу, б. 20 (чагырга бажыңы), (394-22) 9-10-08, 8 (394-22) 9-17-37.
 Онза байдалдарда «101» азы «112» дугаарларже долгаар.

Возврат к списку