Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада Шахтер хүнү: күрүне шаңналдарын тывысканы, "Голос" шоунуң тиилекчилериниң концерти

Тывада Шахтер хүнү: күрүне шаңналдарын тывысканы, "Голос" шоунуң тиилекчилериниң концерти 28.08.2017
 Август 27-де Кызылда Арат шөлүнге Шахтернуң хүнүн байырлаан чаңчыл болган массалыг хемчег эрткен. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга байырны чедирип, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.  
 РФ-тиң Президентизиниң чарлыы-биле «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң чолаачызы Сергей Александрович Козловка "Россия Федерациязының алдарлыг шахтеру" хүндүлүг атты тывыскан. "Шахтержу алдарның" III чергези хөрек демдээн «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң Чадаанада дагда ажылдар участогунда экскаватор машинизи Шыргай-оол Кур-Седиевич Кара-Сал төлептиг болган. РФ-тиң Энергетика яамызының хүндүлел бижии-биле "Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязы" ХАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Андрей Сергеевич Чуринни шаңнаан. 
 "ТЭҮК-Майнинг" КХН-де БелАЗ 7555 автосамосвал башкарыкчызы, ук адырда 40 чыл ажылдап чоруур Владимир Сандыкович Монгушка «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан. Ол «Дагжы алдарның" III чергези хөрек демдээниң база эдилекчизи. «Тываның даг-руда компаниязының» дагда ажылдар участогунуң ЭШ-10/70 экскаватор машинизи Владимир Васильевич Вертипраховка Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин тывыскан. 
 Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин «Тываның даг-руда компаниязы» КХН-ниң септелге участогунуң токары Владимир Тимофеевич Андросовка, "ТЭҮК-Майнинг" КХН-ниң участок начальнигиниң оралакчызы Игорь Александрович Свечниковка, "ТЭҮК-Майнинг" КХН-де БелАЗ 7555 автосамосвал чолаачызы Александр Николаевич Якушевке тывыскан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шахтерлерга байыр чедирбишаан, бо чоокку чылдарда Тыва улуг дээн шахтер регион апаар деп идегелин илереткен. Тывада хөмүр-даш тывыжын шагда-ла эгелээн. 20-ги чүс чылдарның эгезинде республикада чыдыннарны хол-биле казып эгелээни демдеглеттинген. Тыва АССР үезинде кара алдынны калбаа-биле шиңгээдип эгелээн. Оон Тываның руда эргелели тургустунуп, чоорту Каа-Хемниң хөмүр-даш уургайы кылдыр эде тургустунган, амгы үеде Тываның даг-руда компаниязы ол.
 Сөөлгү чылдарда Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязын тургусканы-биле шахтер мергежилге, хөмүр-даш адырының төлээзинге хүндүткел улгаткан. Августуң сөөлгү дыштаныр улуг-хүнүнде Кызылдың чурттакчылары болгаш аалчылары Шахтернуң хүнүн российжи эстраданың ат-сураглыг сылдыстары-биле кады демдеглеп турар. Тус черниң артистери-биле чалаттырган аалчыларның аразында харылзааның көвүрүүн «Голос» шоунуң төлээзи, төлевилелдиң уруглар аразында киржикчизи Ай-Кыс Кыргыс төлээлээн. «Салчак» чогаадыкчы лабороториядан оолдар-кыстар-биле кады шахтерларга болгаш байырлалдың аалчыларынга байырны чедирген.  
 "Голос-4" шоунуң тиилекчилеринден бир дугаарында Витольд Петровский тыва сценаже үнген. Ыраажының лириктиг композицияларын көрүкчүлер деткип, мобильдиг телефоннарында фонарьлар-биле чырыдып, чайганган. Витольд балыктаарынга ынак, ынчангаш Тывага Президентиниң дыштанып чораан видеозун көрген. Бир эвес үе тыптыр болза, каас-чараш бойдустуг черлерге сеткилинден балыктаарын Петровский чугаалаан. Ыраажы Эра Канн школага өөренип тургаш, географияга шоолуг эвес турганын, Тыва дугайында чүнү-даа дыңнап көрбээнин чугаалаан. "Маңаа келгеш, чоок билчилгелиивисти эскердим. Ол дыка эки! Мында кижилер дыка ажык, чырык-тыр. Чараш бойдус, арыг агаар кижилерге ындыг салдарлыг ирги бе?» - деп, Эра интервьюга демдеглээн. 
 Төлевилелде эштиринге көөрде, иеромонах Фотий тыва хөөмейни дыңнаан. "Тываның дугайында дыңнаан мен. Силерниң тыва хөөмей-сыгыдыңарны база дыңнаан мен. Маңаа келгеш, бойдус чурумалды кайгап ханмадым. Дыка чараш-тыр. Эртен хостуг үеде төөгүлүг черлерни көрүп четтигиптер боор бис деп идегээр-дир мен» - деп, иеромонах Фотий чугаалаан.  Шахтер хүнүнге тураскааткан байырлалдың концерт программазы "Голос" шоунуң дөрткү сезонунуң тиилекчизи иеромонах Фотийниң күүселдези-биле доозулган.  
 "Россияның алдарлыг шахтерлар полугунуң одуруу немешкен! Чурттуң Президентизиниң адындан төлептиг шаңналды Сергей Александрович Козловка өөрүшкү-биле тывыстым. Адырда чээрби ажыг чыл ажылдаан, элээн хөй чолаачы стажтыг. Шахтерларниң мергежилинге бердингени анаа-ла ындыг сөстер эвес. Бөгүн күш-ажылын демдеглээн мурнакчыларывыстың арга-дуржулгазы ийи-үш он-он чылдар-биле санаттынар. Ынчаар тудар! Хүндүлүг шахтерларывысты бир дем-биле байыр чедирип, өөрүшкүзүн үлежип келгениңер дээш четтирдивис, чаңгыс чер-чурттуглар. «Голос» шоунуң киржикчилери кежээниң хөгжүмнүң байырын харыылаан. Төлевилелдиң улуг киржикчилери - Эра Канн, Витольд Петровский база иеромонах Фотийниң күүселделеринге бистиң Ай-Кызывыс чараш аяннажылганы берген» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку