Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзинге республиканың школалары чаа өөредилге чылынга беленин илеткээн

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзинге республиканың школалары чаа өөредилге чылынга беленин илеткээн 29.08.2017
 Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң эрттиргени хуралда Сибирь федералдыг округтуң регионнарында өөредилге албан черлериниң кайы хире беленин сайгарып чугаалашкан. Хуралды видеоконференция харылзаазы-биле эрттирген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Чазаандан харылзааже үнген.  
 "Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, республиканың өөредилге албан черлери чаа өөредилге чылынга белен. Муниципалитеттерден коллегаларның киржилгези-биле аппарат хуралын чаа эрттирдим. Одалга сезонунга белеткелди хыналдада алган бис, ам айтырыг – одаар чүүл сөөртүлгезинде. Силерге өөрүнчүг медээни дамчыдайн – Кызылда чаа туткан 825 олуттуг школаны сентябрь 1-де ажыдар бис. Россия Федерациязының Чазааның деткимчезинде ону тудуп алганывыс ол. Сергей Иванович, мону ажыглап, школаның ажыдыышкынынче чалап тур мен. Тываже чедип келиңер! " – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Тывада шупту 424 өөредилге организациязы ажылдап турарын сагындыраал. Ол дээрге 176 школа, 203 уруглар сады, ортумак профессионал өөредилгениң 13 организациязы база немелде өөредилгениң 32 албан черлери-дир. Бо өөредилге чылында 65160 кижи өөренип эгелээр. Сентябрь 1-де 7463 бирги классчылар школаның эргин артап кирер.  
 Сибирь федералдыг округда школаларның хөй кезии чаа өөредилге чылынга белен. Ындыг болзажок чедир шиитпирлээр айтырыглар база бар. Россияның ОБЯ-ның Сибирь регион төвү 15 муң ажыг өөредилге организацияларынга хыналданы чоруткан, өрттүң айыыл чок чоруунуң негелделерин хажыткан 6 муң ажыг чүүлдү илереткен, 794 объектини доктаамал хыналдада алган.  
 Сергей Меняйло өрттерден когарап, школалары өрттенген регионнарда байдалды онза кичээнгейни алган. Ылаңгыя Иркутск облазынче. Уруглар долу хемчээлге өөредилге ачы-дузаларын алзын дээш шупту күжениишкинни салыр. Суурларны база кижилерни көжүрер графикке озалдаашкынны болдурбас деп чугаалаан.  
 Школалар болгаш өске-даа өөредилге черлериниң чоогунда чадаг кижилер эртер черлерни чаагайжыдарының айтырыын хуралда база сайгарган. Россияның Президентизиниң даалгазы езугаар, чадаг кижилер кежер черлерниң чаагайжыдылгазын чаа национал стандарттарга дүүштүр кылыр хемчеглерни регионнарның күүсекчи эрге-чагырга органнарынга онааган. Россияның ИХЯ-ның территориалдыг органнарының медээзи-биле алырга, округда өөредилге албан черлериниң 45 хуузу бүрүн хемчээлде дериттинген, чаа стандарттарга дүүштүр школалар болгаш чадаг кижилер кежер черлерниң кылдынганы 45 хуу. Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи сентябрь 1-ге чедир четпестерни чайладарын СФО-нуң регионнарынга айыткан. 
 Хуралга субъектилерниң күрүне эрге-чагыргазының күүсекчи органнарының, Россияның ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң, Россияның ИХЯ-ның, территориалдыг органнарының, Роскадык камгалал хайгааралының төлээлери киришкен.

Возврат к списку