Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2017 чылдың январь-июньда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал деңнелин бадыткаан чамдык көргүзүглер дугайында

2017 чылдың январь-июньда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал деңнелин бадыткаан чамдык көргүзүглер дугайында 31.08.2017
 2017 чылдың январь-июнь айларда Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң кижи санынга ортумак акша орулгазы 12671,7 рубль болуп, 2016 чылга деңнээрге 3 хуу өскен. А боттуг акша орулгазы - 0,4 хууга. 
 Тыва Республиканың организациялар ажылдакчыларынга санаан шалың төлевири айда ортумаа-биле 31500,8 рубль, азы эрткен чылдың ол-ла үезинге деңнээрге 6,2 хуу көвүдээн.
 2017 чылдың июль 1-ниң байдалы-биле көөрге, Тыва Республикада айда алыр пенсияның ортумак хемчээли 12287,8 рубльга дең, 2016 чылдың июль 1-ге турган деңнелден 2,4 хуу хөй.
 Республиканың бир кижи санынга онааштыр амыдырап чурттаарының кудуку деңнели 2017 чылдың II кварталында айда 9845 рубль акша болган. Ажылдап турар кижилерге – айда 10168 рубль, пенсионерлерге – 7764 рубль, уругларга – 10347 рубль. Амыдырап чурттаарының кудуку деңнелиниң хемчээли 2016 чылдың II кварталынга деңнээрге 3,4 хуу кудулаан.  
 Бир айда бир кижиге онааштыр аъш-чем продуктуларының түүнге тургускан өртек республикада ортумаа-биле 4125,41 рубль, чыл эгезинде турганындан 9,9 хуу өскен.  
 Тыва Республиканың Чазааның 2017 чылдың август 11-де «2017 чылдың II кварталында Тыва Республикада чурттакчы чоннуң кол социал-демографтыг бөлүктер талазы-биле база чурттакчы чоннуң кижи санынга онааштыр амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлин доктаарының дугайында» № 320 доктаалы-биле мону бадылаан.

Возврат к списку